gbbhead2   Steunpunt bijbelstudie

FacebookTwitterFeed

Leerhuis

nieuwe rubriek

Lucius de GraaffDs. Lucius de Graaff uit Heerde is de auteur van de rubriek Leerhuis. Hierin gaat hij in op een, zo mogelijk, aan het thema van WegWijs gerelateerd onderwerp en . . .

Lees verder

Leerhuis

Als ik in uw hemel kom!

Hoe zou het in de hemel zijn?

Bestuursleden gevraagd

 

Omdat een van de bestuursleden reglementair aftredend is en we daarnaast nog een vacature hebben, zijn we op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.
Wie wil ons helpen leiding te geven aan deze mooie organisatie?
Het bestuur bestaat uit enthousiaste mensen die het bestuderen van de Bijbel belangrijk vinden. Deze bijbelstudie willen we stimuleren en faciliteren met actuele producten. Wilt u daar ook uw tijd en talent voor inzetten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze voorzitter: Katrien Janssens

2010-1Nehemia

januari / februari 2010
jaargang 64, nr. 1

 

OP WEG - Leiderschap
Inge Laan

 BIJBELSTUDIE – Nehemia - een gepassioneerde bouwer aan de Godsstad
Jelle Drijfhout
Het boek Nehemia is samengesteld uit verschillende bronnen. Het gaat in dit boek om het geestelijke herstel van het volk van God. Daarom wordt, naast de herbouw van de muren, ook de vernieuwing van de dienst aan Jahwe opgepakt.
Trefwoord: Bijbelstudie

UITWERKING – Praktische lessen van Nehemia
Jelle Drijfhout
Bidden voor Gods volk, geestelijk leiderschap, het weerstaan van duivelse tegenstand door maatregelen te nemen, zijn voorbeelden uit dit bijbelboek voor de gelovige vandaag.
Trefwoord: Bijbelstudie

INTERVIEW – Opwekking en bekering
Riek Beute-Mostert
Een gesprek met Ros Infimate van de Reformed Presbyterian Church North East India over opwekkingsbewegingen in de deelstaat Manipur, Noordoost-India.
Trefwoord: Geloofspraktijk

REACTIES & MENINGEN – Ootmoed en verootmoediging
Twee bijbelse termen, die in het dagelijks leven weinig meer gebruikt worden. Enkele reacties naar aanleiding van de vraag of deze aspecten nog wel voldoende aanwezig zijn in ons leven. Trefwoord: Geloofspraktijk

HET VERLEDEN ACTUEEL – Uitgescholden voor Cocksianen…
Martine Kwey-Haasdijk
De tijd van de Afscheiding is te vergelijken met de tijd van Nehemia. Met een voorbeeld wordt verhaald dat schelden vaak voorkomt in de kerkgeschiedenis.
Trefwoord: Kerkgeschiedenis

ONTMOETINGAndreas
Henk Bouwmeester
Een portret van de broer van Petrus en discipel van Jezus, die geen enkel boek of brief op zijn naam heeft staan en toch mensen bij Jezus mocht brengen.
Trefwoord: Bijbelstudie

BONDIG – Uitslag enquête WegWijs
In het voorjaar van 2009 is er een enquête gehouden. In deze rubriek worden de belangrijkste conclusies vermeld en tevens de gevolgen voor WegWijs.

BOEKEN - Recensies
Gericht leiderschap - Bennie Sloetjes
Tien gave regels van God - ds. E. Brink e.a.
De archeologie van de Bijbel - James K. Hoffmeier
In ontmoeting met het Oude Testament - Bill T. Arnold en Bryan E. Beyer
In ontmoeting met het Nieuwe Testament - Walter A. Elwell en Robert W. Yarbrough
Naar een nieuw Jeruzalem - ds. C. van den Berg

Als u bent ingelogd kunt het hele nummer downloaden

Bijbelstudiedag 2014

donderdag 15 mei 2014 in Groningen

De Bijbelstudiedag van 2014 wordt dit jaar DV gehouden in de Stadskerk, Friesestraatweg 221 in Groningen.
Het thema van de dag is:

Vrouwen in de Bijbel, vrouwen nu.

Lees meer...

 


Nieuw!! Kolossenzen

kolossenzen

 

In de serie bijbelstudie-uitgave
ds. Alko Driest

 


Voordeelabonnement WegWijs met welkomstgeschenk2011-5Neem een voordeelabonnement op Wegwijs

 


Ambassadeur voor de Bijbelstudiebond

Ambassadeurs voor de Bijbelstudiebond zijn mensen die in persoonlijke gesprekken, met ‘direct mail’ of eventueel met een pakkende presentatie, die wij daarvoor aanreiken, binnen Lees meer...