mei 2, 2014

Nehemia

januari / februari 2010 jaargang 64, nr. 1 OP WEG – Leiderschap Inge Laan  BIJBELSTUDIE – Nehemia – een gepassioneerde bouwer aan de Godsstad Jelle Drijfhout Het boek Nehemia is samengesteld uit verschillende bronnen. Het gaat in dit boek om het geestelijke herstel
Lees meer

Kerkverband

maart / april 2010 jaargang 64, nr 2 OP WEG – Kerkverband Inge Laan BIJBELSTUDIE – Je bent de enige niet Kornelis Harmannij De Bijbel leert ons met Gods ogen om ons heen te zien en over eigen grenzen heen te kijken. Er is meer dan mijn eigen plaatselijke gemeente.
Lees meer

Gods almacht

mei / juni 2010 jaargang 64, nr 3 OP WEG – Iets anders Inge Laan BIJBELSTUDIE – God de Almachtige Dolf te Velde De almacht van God is niet los te zien van wie God zelf is. Zijn macht toont Hij in de wereld die Hij geschapen heeft. Zijn macht krijgt heel speciaal gezicht in
Lees meer

God kennen uit de natuur

juli/augustus 2010 Jaargang 64, nr 4 OP WEG – De natuur Inge Laan BIJBELSTUDIE I – Zie jij wat ik zie? Adrian Verbree God laat Zich in zijn schepping niet zien binnen de grenzen van wat mensen mooi vinden en moreel acceptabel. Het blijft ten diepste een kwestie van geloof
Lees meer

Herbergzaamheid

september/ oktober 2010 jaargang 64, nr 5 OP WEG – Thuis Inge Laan BIJBELSTUDIE – De gemeente: een veilige haven Rien van Dongen Vanuit Openbaring en Jakobus wordt duidelijk gemaakt dat we onderweg naar onze eindbestemming rust en veiligheid mogen genieten. De zeven brieven
Lees meer

Symbolen en rituelen

november / december 2010 jaargang 64, nr 6   OP WEG – Inhoud Inge Laan   BIJBELSTUDIE – Rituelen en symbolen in de Bijbel Anje de Heer Uitgelegd wordt wat rituelen en symbolen zijn. Waar komen ze in de Bijbel voor? De liturgie in het Oude Testament staat bol van
Lees meer

Bijbel en kind

januari/februari 2009 jaargang 63, nr. 1 OP WEG – Als een kind Inge Laan BIJBELSTUDIE – Opgroeien in Israël Martin van Veelen In de Bijbel spelen kinderen een heel kleine rol. Er is hierin weinig te vinden over de gedachten en de belevenissen van kinderen. Toch zijn kinderen wel
Lees meer

Psalmen

maart/april 2009 jaargang 63, nr. 2 OP WEG – Heerlijk zingen Inge Laan BIJBELSTUDIE – Psalmen in de Bijbel Jan Smelik Onder ‘psalmen’ worden de liederen uit het oudtestamentische psalmboek verstaan. Nu staan er in de Schrift buiten dit bijbelboek veel liederen. Wat is de relatie
Lees meer

Geweld in de bijbel

mei/juni 2009 jaargang 63, nr. 3 OP WEG – Geweld-ig! Inge Laan BIJBELSTUDIE – ‘Wie het geweld liefhebben, haat hij’ Gert Kwakkel God neemt in zijn Woord het kwaad in deze wereld serieus. Het kwaad is zo erg, dat Hij vijandschap en geweld moet inzetten om het te overwinnen. Maar
Lees meer

De bijbel in de zorg

juli/augustus 2009 jaargang 63, nr. 4 OP WEG – ZORG Inge Laan BIJBELSTUDIE – Zorg, een bijbels product?  Gijs Zomer In deze wereld is er weinig ruimte voor menslievende zorg. De spreker van de Bondsdag laat vanuit de Bijbel de zorginstelling van Gods koninkrijk zien. Wie
Lees meer