mei 2, 2014

Een goed gevoel

september/oktober 2009 jaargang 63, nr. 5 OP WEG  – Gevoel Inge Laan INLEIDING OP DE BIJBELSTUDIE – Gevoel voor cultuur Hans Schaeffer Mensen zijn emotiemensen, de cultuur heet belevingscultuur en de media spelen massaal in op ons gevoel. De schrijver laat in dit
Lees meer

Gebedsverhoring

november/december 2009 jaargang 63, nr. 6 OP WEG – Een luisterend oor Inge Laan BIJBELSTUDIE – UITWERKING – Tussen vader en zonen (I) en (II) Tim Vreugdenhil Meditatieve beschouwingen om de gelijkenis van de verloren zoon als gebedsonderwijs te bekijken. Deze
Lees meer

Boze geesten en machten

januari/februari 2008 jaargang 62, nr. 1 OP WEG – Een vaste burcht Inge Laan BIJBELSTUDIE – Demonen in actie! Simon van der Lugt Uit de Bijbel leren we de duivel en zijn manier van werken kennen. De Evangeliën spreken vaak van boze geesten in Israël, juist in de tijd dat Jezus op
Lees meer

Handicap en geloof

maart/april 2008 jaargang 62, nr. 2 OP WEG – Handicap en geloof Inge Laan BIJBELSTUDIE – De koopman en de parel  Gijs Zomer Het koninkrijk van God is er voor gekochte en betaalde zondaars. Dit moeten Gods kinderen met en zonder handicap beseffen en samen ontdekken. De schrijver
Lees meer

Offers, toen en nu

mei / juni 2008 jaargang 62, nr. 3 OP WEG – Offers Inge Laan BIJBELSTUDIE – Offers, wat moet ik ermee? Aad van Zuijlekom De offerdienst in de Bijbel komt bij God vandaan. Offeren is een antwoord geven aan God. Een uiteenzetting over de verschillende offers en hun betekenis.
Lees meer

Mijn identiteit en bestemming

juli/augustus 2008 jaargang 62, nr. 4   OP WEG – Identiteit Inge Laan BIJBELSTUDIE – Hoor van God je identiteit: wie ben ik? Paul Waterval Aan de hand van de eerste brief van Petrus wordt duidelijk gemaakt wie wij zijn, nl. een uitverkoren volk, een heilige natie, een
Lees meer

De Bergrede

september/oktober 2008 jaargang 62, nr. 5 OP WEG – De Bergrede Inge Laan BIJBELSTUDIE – De Bergrede: leven met Jezus Ulbe van der Meer De Bergrede is meer dan een goede preek. Hij verwoordt hoe het nieuwe leven eruitziet. Leven volgens Jezus’ geboden is het normale leven. Wie Hem
Lees meer

Tucht

november/december 2008 jaargang 62, nr. 6 OP WEG – Logisch Inge Laan BIJBELSTUDIE – Tucht trekt zondaars weer naar Jezus toe: overwegingen bij 1 Korintiërs 5 Ernst Leeftink Hij stierf voor mij, ik leef voor Hem. Het onderscheid maken tussen het gewone leven en het geloofsleven
Lees meer

Verhouding Oude / Nieuwe Testament

januari/februari 2007 jaargang 61, nr. 1  OP WEG – Oud en nieuw Inge Laan BIJBELSTUDIE – Twee in één. De eenheid van Oude en Nieuwe Testament Tonnis Groenveld In de beleving van veel christenen valt de Bijbel uiteen in twee aparte boeken. Toch is het ene deel niet te begrijpen
Lees meer

De dood

maart/april 2007 jaargang 61, nr. 2 OP WEG – Oud en nieuw Inge Laan BIJBELSTUDIE – De dood: straf op de zonde Sjaak de Boer De dood is een harde noot. Vroeg of laat wordt iedereen ermee geconfronteerd. In dit artikel laat de schrijver vanuit de Bijbel zien dat de dood niet hoort
Lees meer