november 20, 2014

God en het kwaad

november / december 2014 Jaargang 68, nr. 6 Christus overwint Katrien Janssens-Salomons BIJBELSTUDIE – Zonde, vloek en zegen Sipke Alserda Wat een ellende in deze wereld! Natuurrampen, ziekten, ongelukken. Bovendien, wat doen mensen elkaar wat aan: moord en doodslag, bedrog en
Lees meer