september 25, 2015

Zonder verbond geen verband

(WegWijs september / oktober 2015, jaargang 69, nr. 5) Het hedendaagse spreken over ‘de persoonlijke relatie met de Heer’ gaat gelijk op met een verminderde aandacht voor het verbond dat God met zijn volk heeft gesloten. Is het verbond in deze tijd van individualisme ‘verbannen’?
Lees meer

Samen komen

september 2015 Jaargang 69, nr. 5 Samen Katrien Janssens-Salomons   BIJBELSTUDIE – Te goeder trouw Tonnis Groenveld De kerk, een veelkleurig samenraapsel van  verschillende mensen en toch een gemeenschap! Deze kerk is  eigendom van God:  het is zìjn huis en zìjn Geest
Lees meer