januari 17, 2019

Hoop, Uw koninkrijk kome

januari / februari 2019 jaargang 73, nr. 1   Hoop Katrien Janssens-Salomons     4          Goede Hoop| Linus van ‘t Foort Bijbelstudie  Het anker is het symbool van de hoop, ontleend aan Hebreeën 6. Bij geloof en hoop gaat het om iets wat je niet ziet en waarvan je
Lees meer