Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.
1 Petrus 2:9 - HSV
ww6-2022
Aan het einde van dit jaar, nu de dagen korter worden en de avonden langer, bieden wij u een nieuw nummer van WegWijs aan. De laatste van het jaar 2022.

En niet zomaar een nummer, maar eentje waar u vast eens wat dieper in zult willen duiken.
Ik ga er van uit dat de titel ‘De meeste mensen deugen’ u aan het denken zet, dat dit thema u prikkelt en nieuwsgierig maakt. Ik werd er in ieder geval wel door getriggerd en vroeg me vooral ook af hoe dit zich verhoudt tot dat wat we vroeger leerden.

In dit themanummer gaat dominee Louren Blijdorp nader in op het boek ‘De meeste mensen deugen’, geschreven door schrijver en geschiedkundige Rutger Bregman. In zijn boek, een dikke pil van 500 pagina’s dat hij in 2019 schreef, probeert Bregman aan te tonen dat de mens evolutionair gezien geneigd is het goede te doen. Dat wordt, voorspelbaar genoeg, vooral problematisch als hij de Holocaust in beschouwing neemt. Bregman worstelt ermee hoe het kan dat goede mensen verkeerde dingen doen. Hij doet een hele zoektocht om die vraag te beantwoorden.

Wanneer u op zo’n koude winteravond in december dit thema met de daarbij behorende artikelen van ds. Blijdorp bestudeert zult u ongetwijfeld geboeid raken. Over dit onderwerp is veel te zeggen, veel te lezen en verder uit te diepen. En hoe mooi is het om daarna met meerderen (uw partner, de kring of vereniging) hierover van gedachten te wisselen! Het verrijkt en verdiept uw geloofsleven.

Neem de tijd ervoor… wellicht twee of drie studiemomenten? Dat is dit thema waard.
Vanaf deze plek wens ik u allen heel mooie en zingevende studiemomenten toe.

Trudy van der Boom – Los
één van de twee voorzitters van Steunpunt Bijbelstudie

DOSSIER DE MEESTE MENSEN DEUGEN

Schrijver Rutger Bregman zegt: ‘We zijn van nature goed. Daar is bewijs voor. En als we daarin geloven, wordt het nóg realistischer.’ Maar is dat wat wij geloven? Slaat het positieve mensbeeld van Bregman de plank mis? Wilt u meer weten over dit onderwerp, ga dan naar het dossier vol artikelen en andere materialen op Opkijken.nl
Rietsblog
Ha, de meeste mensen deugen! Dat doet mij goed, zo’n positief bericht.
Ik had het al wel gedacht; ik ken best wel veel mensen, maar van geen daarvan kan ik zeggen dat ze niet deugen. Waarom Rutger Bregman zo’n dik boek moet schrijven met tientallen pagina’s ‘bewijsmateriaal’ om dat aan te tonen? En waarom dat boek dan zo populair is?
Natuurlijk zijn er in de wereld ook mensen die niet deugen. Zij moeten teruggefloten worden. Door mensen die wel deugen. En dat zijn gelukkig de meesten. Dus het komt wel goed, een keer?

Als kind dacht ik dat je in de oorlog te maken had met de slechteriken (de meeste Duitsers) of met de goeden (de Nederlanders op de NSB-ers na). Het was schokkend om je bij het ouder worden te realiseren dat er een heel grote zwijgende meerderheid moet zijn geweest. Allemaal mensen die niet deugen?

Lees verder op de website:
vreemde-vreugde

Vreemde vreugde vermenigvuldigen


Ik kijk uit het raam. Over 10 minuten starten we met onze nieuwe bijbelstudiegroep. Zo wonderlijk… één oproep die we langs verschillende kanalen verspreid hebben en we kunnen zomaar starten met niet één, maar met maar liefst twee bijbelstudiegroepen voor vrouwen!
Het is wel een beetje spannend. Ik ken niet iedereen en het lijkt een groep van divers pluimage. Hoe zal het lopen? Zal ik er hard aan moeten trekken om het gesprek op gang te krijgen? Ik laat het los en probeer erop te vertrouwen dat de Geest zijn werk zal doen. Dan worden de eerste fietsen naast het huis gezet en gaat de bel.

Ondertussen zijn we een paar weken en twee bijeenkomsten verder. We behandelen het boekje ‘Vreemde Vreugde’ (van Steunpunt Bijbelstudie) over de eerste brief van Petrus. Er worden grote en belangrijke christelijke thema’s besproken en ik verwonder me over de openheid in de groep.
De eerste bijeenkomst gaat over hoop en samen praten we over wat we verwachten van de toekomst en hoe dat ons leven nu al beïnvloedt. Nog zo’n kwetsbaar onderwerp: heiliging. Al pratend komen we op de geloofsopvoeding van onze kinderen. Welke geloofswaarden geef jij hen mee en hoe leg je uit dat andere gezinnen misschien andere keuzes maken als het bijvoorbeeld gaat om hoe je je (zak)geld besteedt of naar welke films je wel of niet kijkt?
We ontdekken overeenkomsten en verschillen, we zoeken samen en komen telkens weer uit bij Jezus. Hij is onze hoop en als zijn leerlingen willen we op Hem lijken. Hij is het die ons vreemde vreugde geeft!

Na iedere bijeenkomst geniet ik de rest van de dag na. Wat een mooie vrouwen… Wat een bijzondere gesprekken… Wat een zegen dat God ons aan elkaar geeft!
En in mijn hart vermenigvuldigt zich de vreemde vreugde.Geschreven door Nanda Langkamp-van Eijk

Vreemde vreugde met korting van € 14,95 voor € 12,50

Gebruik hiervoor de actiecode VV2022.
Wist je dat bij een bedrag van € 50 je geen verzendkosten hoeft te betalen? Dat zijn 4 boekjes. Zoek drie mensen om samen de bijbelstudie Vreemde vreugde op te pakken en bestel de boekjes in één koop via onze webshop.
Ga naar de webshop
books-2606859_1280

Leerhuis (ingezonden materiaal)

In meerdere kerken wordt er heel mooi bijbelstudiemateriaal ontwikkeld. Op deze plek stellen we ruimte beschikbaar aan die plaatselijke kerk om hun materiaal te delen. Dus, heb je zelf materialen die geschikt zijn? We ontvangen ze graag. Je kunt het sturen naar info@steunpuntbijbelstudie.nl. Wel graag de materialen zo aanleveren dat deze zijn aan te passen zodat ze ook in andere gemeenten gebruikt kunnen worden.

'In de afgelopen 1,5 jaar heb ik voor onze gemeente in Delft veel materialen geschreven. Ik heb het ook met diverse mensen gedeeld. Een paar ervan gaven aan dat het de moeite waard zou zijn om contact met jullie op te nemen omdat dit materiaal ook voor een breder publiek bruikbaar zou zijn.
Voor een groot deel maak ik de documenten zelf. Wanneer ik op internet of in de krant interessant materiaal tegenkom, laat ik ze ook op onze website zetten. Het is inmiddels een grote database geworden voor (bijbel)kringen en individueel gebruik in onze gemeente.Ik ben benieuwd naar jullie reacties.'

Vriendelijke groet, Arend Smit, Delft
2022.10.11 - Plaatje bij persbericht HC wat moet je ermee
adventskalender
ontmoetingsdag2023
Save the date: 20 april 2023, Ontmoetingsdag in Zwolle.
Thema: Moderne Devotie.
Sprekers: Jos Douma en Mink de Vries
facebook youtube website 
footer steunpunt bijbelstudie