opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
1 Petrus 1:7 (NBG51)
Bestel Vreemde vreugde met korting van € 14,95 voor € 12,50. Gebruik hiervoor de actiecode VV2022.
Wist je dat bij een bedrag van € 50 je geen verzendkosten hoeft te betalen? Dat zijn 4 boekjes. Zoek drie mensen om samen de bijbelstudie Vreemde vreugde op te pakken en bestel de boekjes in één koop via onze webshop.
Ga naar de webshop
vreemde-vreugde
“‘Hoe gaat het met je? Wat speelt er in je leven of hoe was je dag vandaag?’, dat vragen wij elkaar om te delen hoe we erbij zitten in de groepsbijeenkomst. Want we gaan samen de diepte in met de eerste brief van Petrus en dan delen wij ook onze hoop, ons verlangen: waar hoop jij op?”

Start met hoop
De eerste groepsbijeenkomst gaat over hoop. De video van ds. Arnout Francke legt meer uit over hoop in de eerste brief van Petrus. En als de eerste bijeenkomst erop zit, is het tijd om te beginnen aan de persoonlijke studies die hierbij horen! Bijvoorbeeld door de schrijfopdracht: ‘Schrijf eens op welke associatie er als eerste bij jou bovenkomt als je denkt aan Petrus’. Maar ook opdrachten waarmee je dieper de bijbel in duikt, zoals: ‘Lees de hele eerste brief van Petrus hardop voor. En noteer hiernaast alle informatie die je tegenkomt over de lezers van brief. In wat voor situatie zaten zij? Wat speelde er? Wat valt je op en wat herken je?’.

Op ontdekking
Vreemde vreugde verrast de deelnemers met zes thema’s, zes video’s en het boekje vol opdrachten. De video’s zijn via de link of de QR-codes in het boek te vinden (bekijk hieronder de teasers per bijeenkomst). Iedereen kan de bijbelstudie met kring of vereniging combineren met eigen stille tijd. Gewoon elke dag de tijd nemen voor Bijbellezen en nadenken over wat je las. Vervolgens dat eens per week samen met anderen bespreken. Daar wil dit boek je bij helpen!”, zegt ds. Jasper Klapwijk. “Het klinkt simpel, maar het vraagt een keuze en toewijding. Tegelijk biedt het ongelofelijk veel. Want ga je met Gods Woord aan de gang, dan zul je merken dat de Geest met jou aan de gang gaat.”

Vreemd maar opbouwend
Petrus eindigt zijn brief met een prachtige bemoediging. Het werkboek eindigt dan ook met de opdracht: ‘Lees 1 Petrus 5:10-11. Wat betekent deze bemoediging voor jou aan het eind van dit bijbelstudieproject?’. “Het draait dan ook om de vraag: Hoe is het om als christen te leven in een samenleving die verre van christelijk is? En: Wat betekent het om een vreemde te zijn in deze wereld? De eerste brief van Petrus leert je om vast te houden aan de vreugde. Vreemd, maar heel opbouwend! Ga deze uitdaging aan met jouw bijbelstudiegroep en/of gebruik het materiaal voor je eigen persoonlijke geloofstoerusting. Deze studie geeft je nieuwe inzichten, concrete handreikingen en vreugde. Dat die vreugde eigenlijk best vreemd is, ga je tijdens de studies ontdekken…!”
Rietsblog
Spannende boeken zijn populair. Maar welke waarde hecht je eraan? De schrijver heeft zijn fantasieën tot een verhaal geconstrueerd: geheimzinnig, onthullend, symbolisch, catastrofaal. Het prikkelt de geest van jou als lezer en vermaakt je, doet je griezelen. Maar je weet, het is maar een boek. Je legt het weer weg, prijst het anderen aan of niet en gaat over tot de orde van de dag.

Een beetje raar dus om Openbaring te scharen onder spannende boeken. En toch is het een en al spanning. Taferelen die herkenbaar zijn, waar je zelf onderdeel van bent? Geen fantasie maar werkelijkheid, de werkelijkheid van jouw leven van hier en nu. Weet dus waar je aan begint.

Lees verder op de website:
WW5-2022
We mogen met Johannes de hemel in kijken en zien engelen, horen wat zij zeggen en we zien een stad die uit de hemel neerdaalt… de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes gaan ons verstand te boven.

Het boek Openbaring is het sluitstuk van de 66 Bijbelboeken en geen makkelijk leesbaar verhaal. Sommige mensen hebben geleerd om het boek Openbaring vooral te lezen als een boek dat gaat over de toekomst, over dingen die nog niet gebeurd zijn. Maar Openbaring gaat niet zozeer over de toekomst. Je krijgt een blik in de hemelse werkelijkheid van dit moment.

De vraag: ‘wanneer komt Jezus terug’ staat niet op de voorgrond. “Het is een historische beperkte blik als je de 20ste eeuw duidt als een eeuw vol met tekenen van de tijd”, zegt ds. Rutger Heij in het programma Denk eens mee op Beleefmee.nl. Daar zijn ook drie lezingen over de openbaringen te vinden van dr. H.R. van de Kamp. De WegWijs Oktober 2022 gaat over dit thema. Ook het themadossier biedt allerlei materialen met als doel om dit Bijbelboek voor iedere lezer toegankelijker te maken.
2022.10.11 - Plaatje bij persbericht HC wat moet je ermee
HC – wat moet je ermee?
Nieuwe podcastserie over de Heidelbergse Catechismus
ZWOLLE – ‘Een boek van vroeger, waar je met plezier aan terugdenkt, heb je dat?’ Dominee Simon van der Lugt wel: ‘Het is een heel oud boekje: de Heidelbergse Catechismus uit 1563, en weet je: ik hou gewoon van dat boekje!’ Samen met dominee Gertjan Klapwijk blaast hij het stof van dit oude geschrift door een podcast van 15 afleveringen waarin zij vrijwel alle 52 zondagen van de catechismus bespreken.

Heidelbergse Catechismus, kan dat nog in deze tijd?! Wat dreef de mensen om destijds deze vragen te stellen? Wat is de waarde van de antwoorden voor ons in de 21e eeuw? Volgens de predikanten is de methode niet meer van deze tijd maar is de inhoud het zeker waard om door te nemen. ‘We hopen dit oude boekje weer voor het voetlicht te houden én stellen kritische vragen.’

Uit het hoofd
Beide predikanten moesten de catechismus vroeger uit het hoofd leren, beiden gaven jarenlang catechisatie vanuit deze ‘vraag en antwoorden’. Zij preekten in middagdiensten over de inhoud van deze identiteitspapieren. Maar de Heidelbergse Catechismus, één van de drie Formulieren van Eenheid, lijkt weg te glijden uit de kerkelijke praktijk. ‘Is het gedateerd en achterhaald of kunnen we er nog steeds iets van leren? Wie vraagt een veertienjarige nog: wat moet je weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven? Niemand. De vraag alleen al… Maar als je door het leven getekend bent of er sterft iemand, wat betekent het dan om die troost te hebben waar de Heidelbergse Catechismus over spreekt?’

De kern
Deze podcastserie is een mooie manier om stap voor stap door onze geloofsleer heen te gaan. ‘Op een manier die past in onze tijd,’ zeggen Van der Lugt en Klapwijk. ‘We hopen het hart van het boekje levend te houden. Is dat hart niet precies als het onze, het verlangen om Jezus Christus te volgen?’

De nieuwe podcastserie is vanaf 26 oktober iedere woensdag te luisteren via Spotify, een favoriete podcast-app of via Beleefmee.nl.
Engelen800
ENGELEN
Weleens een engel gezien? Weinig kans, toch? Maar wat zijn engelen eigenlijk en spelen ze ook nu nog een rol? In de nieuwe Bijbelstudie op de webapp wordt de rol en functie van engelen op een verrassende manier beschreven!

Wil je meer weten over deze kosmische ministers? Dan is deze webapp van het blad WegWijs wat voor jou!
De editie over engelen is in de webapp geplaatst. Deze webapp van WegWijs is te bekijken op computer of laptop maar is vooral bedoeld voor het gebruik op smartphone of tablet. En de Bijbelstudies zijn in de webapp aangevuld met voorbereidingsmateriaal voor de gespreksleider, multimediamateriaal en andere relevante informatie. Ook de Bijbelstudie over engelen is op die manier uitgebreid met bijvoorbeeld filmpjes, preken en online artikelen onder het kopje Multimedia.
Bekijk en gebruik de webapp - https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/webapp/
In-memoriam
Wij staan stil bij het overlijden Marja Zwikstra-de Weger, de vrouw van Andries Zwikstra (webmaster). Marja is jarenlang betrokken geweest bij het werk van de Bijbelstudiebond. Zij is bestuurslid geweest en lid van de redactie van WegWijs. Voor de commissie gemeenteschetsen heeft ze voor meerdere gemeenteschetsen de redactie, vormgeving en lay-out verzorgd. We wensen Andries en familieleden Gods helende kracht en troost toe!

We wensen ook de nabestaanden van mevrouw Jannie Wiskerke-van Dooren Gods dragende Vaderarmen toe. Zij mocht 101 jaar worden. ‘Door genade, in gemeenschap met Christus is zij, zoals ze het zelf graag verwoordde, uitgegaan uit de aardse strijd en ingegaan in de sabbatsverkwikking’, laten haar dierbaren weten. Mevrouw Wiskerke heeft zich jarenlang ingezet als bestuurslid van de Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen. Vorig jaar nog mocht zij een bijdrage leveren in ons 75-jarig bestaan. Haar liefde voor Gods Woord mocht zij naast het bestuurlijke werk ook inzetten bij haar antwoorden rubriek in Rondom het Woord, nu Wegwijs geheten.

Zowel Marja Zwikstra als mevrouw Jannie Wiskerke hebben op de Bijbelstudiedag 2021 in Zwolle nog een bijdrage geleverd. Wij danken God voor alles wat zij mochten betekenen voor ons!
facebook youtube website 
footer steunpunt bijbelstudie