Nieuwsbrief april 2015

Ter bemoediging

“Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had”
Johannes 20:18

---

Daar juicht een toon daar klinkt een stem

die galmt door gans Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt
de zoon van God is opgestaan!

Beluister het lied 

---

Ester

Nieuwe Bijbelstudieuitgave Ester, geschreven door ds. D. Grutter. Het Bijbelboek Ester beschrijft een episode uit de strijd op het bord van de wereldgeschiedenis. Door Haman wil de satan de komst van de Messias verhinderen, maar zijn zetten worden telkens gepareerd door God.

Lees verder 

---

Je oudste broer is gevonden!

Yachad kan voor uw Bijbelstudiegroep, catechisatiegroep en/of gemeente een leuke, leerzame activiteit organiseren. Denk daarbij aan een feestelijke, Bijbelse speurtocht of een Sabbatsviering. Natuurlijk kunt u ook een spreker uitnodigen.

Bekijk de website voor meer informatie

---

Werkvorm om een bijbelgedeelte te bestuderen

Stickerparade (variatie op de open wanddiscussie)

• Schrijf de stelling op een vel papier.

• Laat iedereen een rode (niet mee eens) of een groene (mee eens) erbij plakken.

• Bespreek de stelling.

Tegenovergestelde stelling

• Probeer met elkaar een tegenovergestelde stelling te formuleren.

---

Offerdienst…. ouderwets?

In een tijd die bol staat van consumeren, keuzestress en eigen belang gaan wij nadenken over het offer. Een ouderwets begrip wat in ons leven een nieuwe dimensie kan krijgen. Want ook het geloof kan zomaar een consumptie artikel worden. De Heere God is dan vooral de liefdevolle Vader die altijd voor mij zorgt. Of ben ik er voor Hem, wil ik Hem navolgen en dienen, ook als ik daar iets voor moet opofferen? Jezelf verloochenen staat haaks op voor jezelf opkomen. Offeren  =  Dienen. Beschikbaar zijn in Gods koninkrijk. Is dat van deze tijd? 

Lees meer over de Bijbelstudiedag op 12 mei in Steenwijk

---

Vakantiegeld samen delen

In mei krijgen veel mensen vakantiegeld. Dat bedrag hangt af van het maandelijkse inkomen. Mensen met een hoog inkomen ontvangen aanmerkelijk meer vakantiegeld dan mensen met een laag inkomen. Dat betekent onder meer dat degenen die toch al moeilijk rondkomen, van dat kleine beetje vakantiegeld echt niet op vakantie kunnen.

Lees verder op de website van het Diaconaal Steunpunt

 

---