Nieuwsbrief mei 2015

Ter bemoediging

Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn
Johannes 8:36

---

70 jaar vrijheid

Deze maand viert Nederland 70 jaar vrijheid. Zoals gewoonlijk veel herdenkingen en films op TV. Opdat wij niet vergeten! Wij christenen, wij vieren al bijna 2000 jaar dat wij vrij zijn. Vrij van zonden, door het bloed van Jezus. Vader, dank U wel!

---

Vrij zijn

In de WegWijs maart/april 2015 met als thema Hemelvaart en Pinksteren, wordt Wilkin van de Kamp genoemd in het Leerhuis. Wilkin is schrijver en organisator van Vrij Zijn bijeen-komsten/weekenden. Wilt u meer weten en bent u niet in staat om een bijeenkomst te bezoeken? 

kijk VrijZijnTV – spreker Jan Pool - over genade en vrij zijn! 

---

Bijbelstudiedag in Steenwijk

Dinsdag 12 mei, was u er ook bij? Omdat wij vrij zijn, hoeven wij o.a. geen brandoffers meer te geven. God vraagt ons wel om dienstbaar te zijn. Bent u beschikbaar in Gods Koninkrijk? Dit was het thema van de Bijbelstudiedag.

Bekijk de herhaling van de live-uitzending

---

Werkvorm bij stellingen

Kleine groepjes (bij meerdere stellingen)

• Vorm kleine groepjes en laat elk groepje één stelling bespreken.

• Elk groepje geeft een samenvatting van het besprokene. 

---

Aardbeving Nepal

Meer dan 7000 doden. Heer ontferm U. Ontheemden en gewonden hebben hulp en gebed nodig. Voor de wederopbouw van het land is veel geld nodig. 

Vind een overzicht van hulporganisaties op de GKv-website

---

Hemelvaart en Pinksteren

Afgelopen donderdag 14 mei vierden we Hemelvaart, zondag 24 en maandag 25 mei vieren we Pinksteren.

De hemelvaart van Jezus Christus, de dag dat Hij belooft dat Hij zijn Geest uitstort. Wat 10 dagen later dan ook daadwerkelijk plaats vind. Alle dank aan God. Hij is altijd bij ons! Psalm 139:5.

Jezus heeft ook beloofd terug te komen zoals Hij ging: op de wolken. Kom spoedig Heer Jezus! Maranatha!

---