Nieuwsbrief september 2015

Ter bemoediging

Maar ik blijf vertrouwen, omdat ik weet: De Heer is goed voor zijn volk, we leven nog! Zijn liefde blijft altijd bestaan. Zijn trouw is groot. Hij zorgt voor ons, elke dag weer. De Heer is alles wat ik nodig heb, op hem vertrouw ik.

Klaagliederen 3: 21-24

---

Een nieuw vergaderseizoen

In veel gemeenten vinden startweekenden plaats. De aftrap voor het kerkelijk jaar. Verenigingen, Bijbelstudieclubs, wijkteams, huiskringen: alles start met de zegen van de Heer. Dat wij thuis mogen zijn in Gods huis. Hem daar mogen danken en de zegen ontvangen voor het nieuwe jaar. En dat wij kerk mogen zijn in onze eigen wijk. Beschikbaar in Gods koninkrijk van zondag tot en met zaterdag!

---

Wegwijs

Het thema van WegWijs juli/augustus is het thema van de afgelopen Bijbelstudiedag: Offeren = Dienen. Offeren is geven en geven is leven!

Heeft u deze uitgave al op het bespreekrooster staan? Zo niet, plan deze dan nog in. Een bespreking van het thema met WegWijs in de hand, geeft heel veel handvatten. Een bespreking kan heel anders uitpakken dan je voorheen dacht. Naar aanleiding van een vraag de Bijbel er bij pakken en op zoek gaan naar antwoorden.

Wegwijs september/oktober heeft als thema: Samen komen.

---

Bijbelstudie

Jeremia – Profeet tegen wil en dank komt in oktober uit!

Jeremia is in zijn boek heel open over wat er in zijn hart leeft. Hij brengt een boodschap van God, maar geeft ook aan dat hij dit soms 'tegen wil en dank' doet. Hij is de profeet die net voor de verwoesting van het Jeruzalem aan Juda moet vertellen dat deze verwoesting eraan komt. Juist omdat Jeremia zo open is over zichzelf is het boeiend om dit boek in deze tijd te bestuderen. Hoe ga je zelf om met Gods woord en de roeping die daarin op je afkomt? Hoe ga je om met straf, oordeel en lijden? Hoe beoordeel je profetie en laat je je zelf door God een weg wijzen? Dat zijn een aantal vragen die in deze bijbelstudie aan de orde komen.

---

“Elke nacht droom ik over papa en mama en vraag ik me af of ik ze ooit terug zal zien.”

We zien op het nieuws de heftige beelden. Foto’s gaan via Facebook de hele wereld rond. De vlucht van Syrië naar het veilige Europa. Dwars door de bergen, over zee in gammele, volgepakte bootjes.

Eén van de kinderen die de bizarre tocht alleen maakte: "Mijn vader zei me weg te gaan en mezelf te redden. Hij is in Damascus gebleven om voor mijn broertjes en zusjes te zorgen. Ik ben vier maanden onderweg geweest. Toen we in Servië aankwamen, raakten we in gevecht met de politie. Ze sloegen en duwden ons en mensen vielen op de grond. Kinderen huilden. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Mijn vader heeft gezegd dat ik naar Duitsland moet gaan en dat hij later komt, maar hoe gaan ze mij daar ooit vinden?”

Help de vluchtelingen

---

Werkvormen bij een woord

 

Woordmagneet

● Schrijf het woord ‘kerkverband’ (of een ander woord) op een vel papier of een bord.

● Schrijf hieromheen woorden die je hiermee associeert.

● Bekijk de woorden en ga met elkaar na wat opvalt. Bijvoorbeeld positieve associaties of juist negatieve. Ga na waar dit op wijst.

---

Herhaalde oproep

Wilt u graag een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief? Wilt u als redactielid van de nieuwsbrief een deel van uw tijd geven? Stuur dan een mail naar redactie.nieuwsbrief@steunpuntbijbel.nl

---