Oktober 2015

Ter bemoediging

"Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God, Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met Mijn onoverwinnelijke rechterhand"

Jesaja 41:10

---

Gerechtigheid

Wanneer je kijkt naar het nieuws, de berichten in de kranten leest, of op Facebook of Twitter, dan zie je veel angst. Angst voor het onbekende, angst voor wat komen gaat, angst voor de toekomst, angst voor mensen, voor nieuwe situaties. De wereld roept om gerechtigheid.

Zondag 18 oktober 2015 is het Michazondag - Mijn wereld op z'n kop? (klik hier voor meer informatie).

Tip: van Schrijvers voor Gerechtigheid verscheen een prachtige CD "Licht aan". Luister naar het nummer Open armen 

Lees hier hoe u de CD kunt bestellen.

---

Samen komen

De WegWijs september-oktober 2015 heeft weer een gevarieerde inhoud met een Bijbelstudie en uitwerking van de hand van ds. T. Groenveld "De kerk is Gods bruid. Maar ze ziet er vaak niet uit: een jurk vol modder - kun je daarmee trouwen?" 

En ds. L.W. de Graaff stelt de vraag: "Welke plaats of welke rol heeft de gemeente voor ons? Gaat het niet ten diepste om de persoonlijke relatie met God? En daarna pas over de relatie met mijn naaste?" lees verder

Heeft u al een abonnement op de WegWijs? Niet? Meldt u aan via onze website. U mag als welkomstgeschenk een gratis studieboek kiezen.

---

De Bijbel en het gezin

Op zaterdag 24 oktober 2015 vindt het Bijbelfestival plaats (de kaarten zijn uitverkocht). Een evenement, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap voor (groot)ouders en kinderen. Het NBG heeft recent de Samenleesbijbel uitgebracht en brengt in oktober een nieuw blad voor kinderen van 7-12 jaar uit: Alef. Vraag hier een gratis exemplaar aan. (Alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet). Leuk voor uw (klein)kinderen!

©Samenleesbijbel

---

Bijbeljaar 2016

Volstrekt ongewoon was de Bijbeluitgave die Erasmus in 1516 op de markt bracht. Zijn uitgave van het Griekse Nieuwe Testament (Novum Instrumentum) was wereldnieuws. Nu kon het Nieuwe Testament weer gelezen worden in de taal waarin het geschreven was. Martin Luther was ervan onder de indruk en ging ermee aan de gang. Geen Reformatie van Luther zonder Bijbel van Erasmus!

Op zaterdag 31 oktober 2015 vindt de opening van het Bijbeljaar plaats in de Goudse Sint-Janskerk om 19.30 uur. Programma, route

---

Bijbelstudie

Lees Psalm 91, 

• in meerdere vertalingen (NBG, NBV, BGIT, HSV,..) en merk de verschillen op

• welke vertaling spreekt u het meeste aan en waarom?;

• wat leert God ons?

• vers 11, 12 - lees ook: Genesis 28:10-15 en Johannes 1:50-51

Psalm 91 is een psalm van Mozes. Psalm 90-101 zijn van Mozes, de 11 zegenbeden aan de stammen (Simeon kreeg geen zegenbede, Deuteronomium 33). Mozes wijst er in deze Psalm op, dat God in alle tijden (verleden, heden, toekomst) een toevluchtsoord voor Zijn volk geweest is. In tijden van verdrukking en vervolging, als er nergens op aarde een schuilplaats voor het Joodse volk was, bleef God in de hemel hun enige Schuilplaats. Ook dan was Hij bij hen. In Christus is God ook voor ons een Schuilplaats geworden.vers 14-16 - Gods belofte geeft troost!

Ligt u wel eens wakker en piekert u, bent u bang voor wat komen gaat? Lees deze psalm hardop uit de vertaling die u het meest aanspreekt en het zal u troosten. 

Met God ben ik nergens bang voor: ik vertrouw op de Heer, de Heer helpt mij en de Heer is altijd bij mij!

---

Liefde leven, liefde geven, gemeenteschets, gaat over opvoeden. Mooi project om in de gemeente met alle leeftijden te bespreken. 

Lees op onze website meer informatie over themabijeenkomsten met Jetze Baas, de schrijver van deze gemeenteschets

Hoe geef je dit thema, wees niet bang, mee aan je (klein)kinderen? Niet alleen psalmen geven troost en bemoediging. Zing mee met mooie nieuwe liederen die zij op school leren. Of begin er zelf, thuis mee

 Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 

Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn 
de Heer zal als een muur 
rond om je leven zijn. 

 Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit 
God is er en Hij blijft 
als jij je ogen sluit. 

(Opwekking voor kids, nr. 40)

---

God wil u ontmoeten door de Bijbel heen. Ontvang Zijn liefde met open handen. Dan kunt u liefde doorgeven en wordt u bevrijd van de angst!

---