November 2015

Ter bemoediging

"Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft."

Psalm 10:14 (HSV)

---

Advent (29 november t/m 24 december)

• Tijd om te verwachten

• Tijd om te luisteren

• Tijd om op weg te gaan

• Tijd om te zingen

lees meer op de website van Steunpunt Liturgie

lees ook de blog van ds. Ernst Leeftink Adventskaarsen en adventskransen

tip: adventskalender

---

Adventsprofetieën

Vol verwachting kijk ik uit naar de verschijning van WegWijs november-december dat het thema "adventsprofetieën" heeft.

Misschien ligt deze inmiddels in uw brievenbus, maar op moment van schrijven moet ik nog even wachten en geduld oefenen...

---

Een tijd om te wachten...

Hoe frustrerend het ook is, wachten kan heel waardevol zijn. Je leert om geduldig te zijn. En geduld verandert ons zenuwachtige duimgedraai of onrustige geijsbeer in een betekenisvolle wachttijd.

‘Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt’, staat er in Klaagliederen 3:26.

‘Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht’, schrijft Salomo in Spreuken 14:29.

Wachten op God - 5 tips

---

Kerstspecial 2015

Verras uzelf of een naaste met een mooie kerstfilm op DVD. Het kerstverhaal wordt verteld door Henk Oostra. Het verhaal wordt omlijst met prachtige muziek van Afke Wiersma (vleugel), Myrthe van Hulst (cello) en Mirjam Altena (fluit). De opnames zijn gemaakt in de Hyppolytuskerk in Middelstum. Geniet mee van een voorproefje. Meer informatie en bestellen via LPB.

---

In de nieuwsbrief van september 2014 is verwezen naar de Basicbijbel, de naam is gewijzigd. Met slechts één letter verschil wordt het veel duidelijker dat het om een Nederlandstalige Bijbel gaat. De website is zowel via het oude internet adres (www.basicbijbel.nl) als via het nieuwe adres (www.basisbijbel.nl) te vinden. Aan de website verandert, behalve de titel, verder niets. Tip: op de website staat o.a. een leesrooster en een app

---

Herhaalde oproep;
Wilt u graag een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief? Wilt u als redactielid van de nieuwsbrief een deel van uw tijd geven? Stuur dan een mail naar 
redactie.nieuwsbrief@steunpuntbijbel.nl

---