Januari 2016

Ter bemoediging                                                         "Roep Mij aan en Ik zal je antwoorden" 
Jeremia 33:3a

In eerste instantie spreekt God tot Jeremia, maar het geldt ook voor ons. Als wij een antwoord willen van God, zullen wij Hem moeten aanroepen. Dat kan thuis, in de auto op weg naar je werk, wandelend in het bos of langs het strand. Het woord aanroepen wat hier wordt gebruikt, heeft iets van lastig vallen, maar het gebeurt zeker niet zachtjes. God beloofd antwoord op je vragen en grote en onbegrijpelijke dingen, waarvan we het bestaan niet eens afweten. Wauw! Hem aanroepen, roepen met stemverheffing, zet iets in beweging. Heb je een probleem? Roep om Hem! Roepen tot God uit hulpeloosheid, in nood. Als je hulp nodig hebt fluister je niet, maar roep je hard om de aandacht te krijgen. Hoort God ons fluisterend en stamelend gebed dan niet? Natuurlijk wel, toch wil Hij ons ook afhankelijk van Hem zien. Roep Hem er dus maar bij! Dan gaan we onvoorstelbare dingen zien! 

bron: A. de Paauw

---

Week van gebed 2016

De Week van Gebed start op zondag 17 januari 2016. Is er ook een activiteit in uw gemeente gepland?


Voor de jeugd 12+ wordt op diverse locaties op zaterdagavond 16 januari al een Prayernight georganiseerd. Sluit u aan u bij bidders voor de wereld, ons land, de gemeente, voor elkaar. In Christus zijn wij één!

Dit jaar staat 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.” Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen.

Lees meer

---

Bidden met psalmen

De woorden van en over God in de Bijbel kunnen we gebruiken in ons gebed. Bijbelstudie en gebed zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Juist in een gesprek over ons geloof in God zullen we een plek geven aan het gesprek met God. In deze bijdrage van Hetty Pullen-Muis, wordt een aantal mogelijkheden en aanbevelingen gegeven die bruikbaar zijn bij Bijbelstudie, in een kring van gemeenteleden en bij gebed met en voor elkaar.

Het artikel komt uit WegWijs nr. 6 van 2009 met de titel Gebedsverhoring. De moeite waard om (nog eens) te lezen. Wanneer je bent ingelogd op onze website, kun je het hele nummer downloaden. 

Lees meer

---

Gevouwen handen

Vind je bidden moeilijk? Betrek je God bij alles in je leven? Hoe weet je of je goed bidt? In gemeenteschets #3 “Gevouwen handen” komen onder meer deze vragen aan de orde. De schets over het bidden is gemaakt door ds. A.O. Reitsma, ds. H. van den Berg en ds. D.W.L. Krol. Door middel van Bijbelstudies zien we wat we van Jacob, Mozes, Elia, Salomo en Daniël kunnen leren voor onze eigen gebedspraktijk.

Lees meer

---

Agenda

Op 21 april 2016 vind de jaarlijkse      
  Bijbelstudiedag plaats in De Schuilplaats in Ede.

- Gemeenteschets #27 zal D.V. dit jaar
  beschikbaar komen.

Houd onze nieuwsbrief en de komende WegWijs in de gaten voor meer informatie!

---

Psalm zoekt jou

Lees op onze website een
recensie van dit boek van Rien van den Berg uit 2011, over de achtergrond van Psalmen voor Nu. Een moderne berijming van de prachtige Psalmen uit de Bijbel op een nieuwe melodie.

Mooi en passend bij het onderwerp van deze nieuwsbrief is Psalmen voor Nu, 130 “Uit de diepten roep ik U”. Luister maar:

---