Februari 2016

Ter bemoediging 
U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, 
richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden. 

Hebreeën 3:1

De 40-dagentijd. In onze gemeente komen we elke woensdag een half uur samen rondom een bescheiden en ingetogen liturgie. Het thema is volhouden! We lezen deze maand uit de brief aan de Hebreeën. Wilt u een verdieping en de brief bestuderen? Misschien heeft u dit boek nog ergens in de kast liggen. Deze is inmiddels niet meer te verkrijgen bij Vuurbaak. Woorden van waarde gaan niet verloren: u kunt via onze website een geprint exemplaar voor € 7,50 aanschaffen.

---

Esther

Tijdens de 40/dagen tijd houden Joden op 23 maart een vastendag en op 24 maart vieren zij het Poerimfeest.

God had een plan met Ester. Dankzij haar wordt het poerimfeest nog steeds gevierd. Naast een bijbelstudieuitgave over Ester is er ook een CD ingesproken met deze bijbelstudie. Handig, wanneer u veel in de auto zit en uw tijd nuttig wilt besteden.

U kunt de CD in onze webshop bestellen 

Lees meer over het Poerimfeest

---

Pasen

Het thema van WegWijs 2, 2016.

Pasen: een nieuwe tijd begint! Wat merken we er van? Lijden en dood trekken zich immers niets aan van Pasen. Wij zitten nog steeds aan de verkeerde kant van het graf, toch wordt het een plaats van  heil. Christus is gestorven maar ook weer opgestaan. Het graf is leeg en Hij leeft!
27 maart mogen wij Pasen vieren. 

Lees meer

---

Bijbeljaar 2016 
De partners (waar onder Steunpunt Bijbelstudie) van Refo500 hebben 2016 uitgeroepen tot Bijbeljaar. Aanleiding voor het Bijbeljaar is de 500
verjaardag van de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament van Erasmus, het Novum Instrumentum. Deze uitgave was destijds wereldnieuws. Het Nieuwe Testament was daarmee weer toegankelijk in de taal waarin het geschreven was, namelijk het Grieks. Martin Luther was ervan onder de indruk en maakte er voor zijn Reformatie gebruik van. Geen Reformatie van Luther zonder Bijbel van Erasmus! Diverse partners van Refo500 hebben plannen voor het Bijbeljaar. Zo zullen er tentoonstellingen in Museum Catharijneconvent en Museum Gouda zijn, wordt gewerkt aan o.a. een Reformatiebijbel en een Bachbijbel en worden diverse studiedagen en symposia gehouden. Ook wordt een onderzoek gehouden onder jongeren naar hun Bijbelgebruik.

Lees meer in de nieuwsbrief van Refo500

---

Agenda

• Op 21 april 2016 vind de jaarlijkse Bijbelstudiedag plaats in De Schuilplaats in Ede.

• Gemeenteschets #27 zal D.V. dit jaar beschikbaar komen.

Houd onze nieuwsbrief en de komende WegWijs in de gaten voor meer informatie!

---

Ik zal er zijn 

De machtige naam van onze Heer en God. Luister naar dit prachtige lied van Sela.


---