April 2016

Ter bemoediging 

Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld en ze hebben allemaal betekenis. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar.

1Kor.14:10-11

---

In Babel, 100 jaar na de zondvloed, zorgde de Heer er voor dat de mensen elkaar niet meer konden verstaan. Daarom verspreidde de mens zich over de aarde. Want wanneer je elkaar niet kunt begrijpen, blijf je vreemden voor elkaar. Wanneer je een gemeenschappelijke tweede taal spreekt, kun je elkaar al wat beter begrijpen. We hebben nu Google Translate. Om met anderstaligen te communiceren gebruiken we een mobiele telefoon, tikken in Nederlands een vraag en via Google Translate wordt de vraag vertaald naar frans, duits, arabisch enzovoort. Heel betrouwbaar is het niet, maar het levert al meer op dan met handen en voeten praten.

Transworld Radio, Stichting Gave en Gospel Recordings Nederland hebben een website ontwikkeld waarop in 17 talen de Bijbel te lezen is, uitleg wordt gegeven over het christelijk geloof, Bijbelstudies en bijzondere verhalen en muziek.

Lees meer

---

Heilige oorlog om de hoek – Geweld in de Bijbel en in de Koran

U bent welkom op 21 april a.s. in De Schuilplaats, Ede.

U komt toch ook? Stichting Gave is het goede doel op onze Bijbelstudiedag.

Meer informatie vindt u op onze website. Geef u zelf op en kies of u ’s middags het podiumprogramma of een van de workshops wilt volgen.

www.steunpuntbijbelstudie.nl

---

Moslims, medelanders of tegenstanders?

Lees nog eens de WegWijs van januari 2005. Met een bijdrage van ds. L. de Graaff, spreker op onze Bijbelstudiedag 21 april a.s. over “Insjallah… als God het wil” Een uitdrukking waarmee moslims niet alleen de almacht van Allah belijden, maar ook hun eigen onzekerheid onder woorden brengen. Zijn behoud moet de moslim zelf verdienen; genade heeft voor hem een andere inhoud. Verschillen tussen christendom en islam zijn terug te voeren op de vraag wie Jezus Christus is.

Lees verder

---

Verhouding kerk en staat bij christendom en islam

Ds. L. de Graaf heeft een aantal artikelen aangedragen voor de WegWijs en onze website, het zgn. Leerhuis. Dit item stond in WegWijs 2014-3.

Veel christenen geven hun stem aan een partij als de PVV; enkelen van hen zijn bereid om deze partij actief te ondersteunen. Ze zijn zowel afkomstig uit de evangelische beweging als ook uit de orthodox–protestantse kerken. Deze mensen zijn zo bang dat de islam het leven in ons land zal overvleugelen dat ze er niet voor terugdeinzen een dubieus verbond te sluiten tussen christelijk geloof en liberale politiek.

Lees verder

---

God laat Zich kennen

Onze God is een machtig God. Hij laat Zich kennen en wij kunnen Hem vinden. In de Bijbel lezen wij hoe op verschillende en boeiende wijzen de Here Zich werkelijk laat kennen aan mensen. In het boek komen drie gedeelten uit het Oude Testament aan de orde en drie gedeelten uit het Nieuwe Testament.

Lees verder

 

---

Psalm 8, Levensliederen

“… maar U gebruikt het praten van een kleuter, de eerste kleine woordjes van een peuter….”

---