Mei 2016

Ter bemoediging 

Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. -- 1 Johannes 4:4
(Nieuwe Bijbelvertaling)

---

Bijbelstudie WegWijs beschikbaar als webapp!

WegWijs is ons blad voor Bijbelstudies en verschijnt zes keer per jaar. Elke editie heeft een thema dat geschikt is voor Bijbelstudie in groepen, artikelen voor de persoonlijke Bijbelstudie, artikelen voor de ontwikkeling van het geloofsleven en boekbesprekingen.

Vanaf nu is er een webapp beschikbaar van ons blad! De Bijbelstudies zijn aangevuld met voorbereidingsmateriaal voor de gespreksleider, multimediamateriaal en andere relevante informatie. De webapp is te bekijken op de computer of laptop, maar is vooral bedoeld voor het gebruik op een smartphone of tablet. 

Bekijk de webapp

---

Bijbellezen met andere ogen

In de kerk lezen we vaak eerst een tekst of verhaal, en stellen we daarna de vraag wat dat bijbelgedeelte voor ons betekent. Maar wat als we dit omkeren? We beginnen bij onze werkelijkheid: de context van het dagelijks leven. Een omgekeerde manier van bijbelstudie.

Lees meer

---

Moslims, medelanders of tegenstanders?

We hebben een heel inspirerende studiedag gehad op 21 april.  Meer dan ooit worden wij, ook in onze westerse maatschappij, geconfronteerd met geweld. Geweld waar religieuze motieven aan ten grondslag liggen. Er zijn moslimgroeperingen die geloven dat de Koran oproept tot de heilige oorlog, de Jihad. Beelden hiervan zien we bijna dagelijks voorbijkomen. Hoe verhoudt zich dit tot de Bijbel. Roept de Bijbel alleen op tot vergeving en liefde? Jezus zegt zelf: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”. En wat te denken van de vele wraakbedes en vervloekingen van de vijand die we lezen in o.a. de Psalmen? Is de Bijbel wel zo vredelievend als we graag willen geloven? We hebben antwoorden gezocht op deze vragen. Hierbij speelt onze houding tegenover de vele moslimvluchtelingen die ons land binnenkomen natuurlijk ook een rol.

Kijk het maar eens terug op: luisterpost.nl

---

In dit boekje gaat Annie Berents-Karkdijk heel praktisch in op wat er nu eigenlijk gebeurt als je Jezus binnenlaat in je hart en leven. Na uitgave bleek dit boekje niet alleen geschikt voor bijbelstudie, maar zeker ook voor evangelisatiewerk. Reeds verschenen in het Engels, Duits, Frans en het Zuid-Afrikaans.

Lees meer

---

Herstel mijn eerste liefde – Reni & Elisa Krijgsman

Christus verwijt de gemeente van Efeze dat zij ‘de eerste liefde hebben verlaten’. Je kunt je inzetten voor de gemeente, haar activiteiten, haar leer, je kunt je uiterste best doen om heilig en zuiver te leven, terwijl je je verwijdert van de liefde van en tot God en elkaar. De vraag is dan ook: Hoe is het met je liefde? Leef je voor God, omdat je van God houdt? Heb je Christus lief, vanuit het besef dat Hij jou al veel eerder liefhad en zijn leven gaf? Wat staat je liefde eventueel in de weg? Wat herken je van het verwijt ‘u hebt de eerste liefde verlaten’? Wat staat je in de weg om terug te keren tot ‘de eerste liefde’?

Bekijk hier het lied.

 

---