---

Ter bemoediging

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.

(Kolossenzen 1:12)

---

Droom, deel, dank en heb lief!

Op woensdag 2 november 2016 vieren we Dankdag: we danken God voor alles wat Hij ons geeft. We mogen dankbaar delen, samen met onze verre naasten, wereldwijd. Op en rond Dankdag vragen we daarom gebed en giften voor ‘geloof delen wereldwijd, in woorden en daden’. Onder het thema ‘Droom, deel, dank en heb lief!’ vraagt VN deze Dankdag giften voor diverse projecten, gekoppeld aan het buitenlandse mission-werk van jouw kerk.

Deel je geloof, minigids: delen doe je samen!

---

Samen eten, bidden, vieren

Bij Dit Koningskind kun je een map bestellen met materialen voor zes kringavonden. De inspiratie voor dit materiaal komt van Jean Vanier, christelijk filosoof en stichter van de Ark gemeenschappen. Hij wijst op het vitale belang van samen eten, bidden en vieren om verbondenheid met elkaar te ervaren. Het materiaal is bedoeld voor iedereen. Het maakt niet uit of je wel of niet met een beperking of (chronische) ziekte leeft. God geeft ons immers aan elkaar om samen dichter bij Hem te komen.

lees meer

---

Nieuwe Bijbelstudie: Galaten

‘Een tamelijk heftige brief,’ zegt Roel Meijer, want Paulus legt niet als een afstandelijke leraar uit hoe het zit en hoe het moet, maar hij wil duidelijk vanuit zijn eigen betrokkenheid en emoties de lezers bereiken. Het gaat hem in alles om het geloof en behoud van de lezers. Het hoofdthema van de brief is ‘Christus alleen’ . En Meijer bespreekt, na een inleidend hoofdstuk, zeven aspecten van dit thema, allemaal in relatie met Christus: genade, vrijheid, wet, verbond, geest, leven en eenheid.

lees meer

---

Waarom een Bijbel speciaal voor vrouwen?

De Vrouwenbijbel is een toepassingsbijbel. In de toegevoegde stukjes tekst slaan we steeds de brug naar het dagelijks leven van vrouwen. We moeten vaak veel ballen in de lucht zien te houden: werk, gezin, studie, vriendinnen, kerk. Deze Bijbel is bedoeld als stimulans om elke dag met God te leven. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat vrouwen sterk gericht zijn op relaties. Dat halen we in deze Bijbel voor het voetlicht. Het zal niet elke vrouw in dezelfde mate aanspreken, zo nuchter zijn we wel, maar we hopen dat velen er wel wat aan zullen hebben. In de Vrouwenbijbel vind je naast de bijbeltekst in de Herziene Statenvertaling extra materiaal. Ieder bijbelboek begint met een inleiding en een themapagina over een onderwerp dat past bij dat boek. Aan ieder hoofdstuk zijn strooiers toegevoegd. Dat zijn kleine tekstjes die je willen helpen om de verbinding te maken tussen de tekst en je eigen leven. De strooiers gaan over de relatie met God en relaties tussen mensen onderling. Daarnaast bevat de Vrouwenbijbel meditaties waarin doorgedacht wordt over een bijbelvers in relatie tot je eigen leven. Ook vind je meer dan 70 biografieën van vrouwen uit de bijbel. Ten slotte zijn een encyclopedie en een bijbelleesrooster in de volledige uitgave opgenomen.

lees hier het bijbelboek Ruth zoals deze in de Vrouwenbijbel is opgenomen of ga naar de website.

---

Duizendmaal dank

‘Hoe vinden we vreugde,’ vroeg Ann Voskamp, schrijfster van dit prachtige boek, zich af, ‘te midden van tijdsdruk, geldgebrek, en alles wat elke dag weer misloopt? Hoe ziet een dankbaar leven er eigenlijk uit als de dagen zich aaneenrijgen en alles donker is? Wat heeft God ons vandaag te bieden?’

Zoek het ware leven waar het te vinden is: vlak voor je neus!

lees meer

---

Tip: dossier Liefde en relatiesvol met filmpjes en andere tips over het onderwerp van onze vorige nieuwsbrief.

Opkijken.nl verzamelt gratis multimediamateriaal voor het werk in de kerk.

---

Tienduizend redenen tot dankbaarheid

---
---