---

Ter bemoediging

Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.

(Klaagliederen 3:25)

---

Verwachting

“Christenen worden vaak voor ouderwets versleten: ze leven nog in het verleden. Nu is dat op sommige christenen inderdaad van toepassing, maar als je de Bijbel leest valt het juist op dat die op de toekomst gericht is: vol verwachting” In de eerst bijbelstudie in WegWijs 6 wil ds. T. Groenveld, emirituspredikant, laten zien dat het Oude Testament vol is van verwachting. Vooral van verwachting van de grote Redder. “Kinderen bieden hoop, maar geen redding”. Nummer 6 van 2016 wordt rond 25 november bij de abonnees thuis verwacht.

Nog geen abonnement op de WegWijs? Wordt vandaag nog abonnee en ontvang ook magazine 1-5 van dit jaar!

Klik hier

---

Uitzien naar je Redder

Het laatste hoofdstuk van de Bijbelstudie Compact: God laat zich kennen.

Hoe kennen wij God? God laat Zich kennen en wij kunnen Hem vinden. In de Bijbel lezen wij hoe op verschillende en boeiende wijzen de Here Zich werkelijk laat kennen aan mensen. Belangrijk in een tijd waarin velen spreken van ‘godsverduistering’.

Bij een abonnement op de WegWijs kunt u een Bijbelstudie-uitgave gratis uitzoeken (van deze uitgave zijn slechts enkele beschikbaar, bij Vuurbaak is de uitgave uitverkocht).

Er wordt “gestaag” doorgewerkt aan nieuwe uitgaven, in het nieuwe jaar verwachten we weer een Bijbelstudie te kunnen uitgeven bij Vuurbaak, over de grote toekomst die wij verwachten en hoe wij ernaar onderweg zijn.

Verwacht in 2017: Op weg naar de nieuwe aarde van ds. P. Houtman

---

Recent zijn in de bijbelstudie / webApp de volgende studies opgenomen:

God kennen uit de natuur - Ik zie, ik zie…
Als je naar de natuur kijkt, wat zie je dan? En zie jij hetzelfde als de ander? Waar zie je God? Toch zeggen we dat we God niet alleen kennen door zijn Woord, maar ook uit de natuur. Maar nergens zie je God de Vader, Jezus Christus of de tien geboden om je heen.

Gods almacht
‘Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige…’ Dat belijden we. Maar wat houdt het eigenlijk in? Waarin zie je de almachtige God?

‘… Schepper van de hemel en de aarde…’ Ja, oké, daar kan ik met m’n verstand niet bij. Daar moet je almachtig voor zijn. Maar hoe gebruikt God die macht over alles dan? Alleen in grote dingen, zoals de schepping? En het splijten van het water in de Rode Zee? Gebruikt God die almacht nu ook nog? Waar zie je dat dan in?
 
Gerechtigheid
Bij dat woord denken wij vaak eerst aan vergelding en straf. Eindelijk gerechtigheid – dan krijgt de dader zijn verdiende loon. Maar in de Bijbel is gerechtigheid een veel breder woord. Het gaat over herstel, over redding van mensen die verdrukt worden, over leven volgens Gods goede regels.
 
Mensen rondom Jezus
Hoe hebben de discipelen Jezus ervaren? Hoe was hun persoonlijke band met Jezus? We lezen er in de Bijbel niets over! Waarom eigenlijk niet? Zij hadden toch ook emoties, gevoelens en een mening over Jezus?

Over deze studies lees je meer op www.opkijken.nl/bijbelstudie/webapp/

---

De Gereformeerde Bijbelstudiebond, 70 jaar jong

“Wat levert het 70-jarig bestaan van de Bijbelstudiebond op? Voor een schrijver als ik in ieder geval het volgende. Voor het blad WegWijs schreef ik zes keer de rubriek ‘Platina’. Dit edelmetaal is de ‘kleur’ van dit jubileum.

Om zes keer een platinum bijdrage te leveren, heb ik gebruik gemaakt van het archief van de Bijbelstudiebond.”

Lees hier de blog 
van Frits Tromp

---

Nieuw materiaal voor jongeren in de kerk: OPEN. Ontdekkend bijbellezen

"Omdat wij geloven dat twintigers een unieke plek hebben in de kerk en omdat wij zien dat zij verlangen naar een plek om samen serieus met de Bijbel bezig te zijn, hebben wij nieuw materiaal ontwikkeld voor jongerenkringen. “ Dat zegt Ingrid Plantinga, werkzaam bij het Praktijkcentrum en als projectleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Bijbelstudiemateriaal voor jongeren en catechesemateriaal.

OPEN inspireert jongeren om samen de diepte in te gaan. Personen en teksten uit de Bijbel komen tot leven door verhalen, filmpjes en achtergrondinformatie. OPEN heeft een boek over Bijbelse personen en een over Bijbelboeken, met bij elk hoofdstuk een spraakmakend filmpje gemaakt door jongeren. Persoonlijke vragen en boeiende leesopdrachten helpen jongeren om zelf de Bijbel te begrijpen en betekenis te geven in hun leven. OPEN heeft een gevarieerd aanbod van werkvormen en de jongeren kunnen zelf kiezen wat ze gebruiken: achtergrondinfo, eyeopeners, slow reading, gebedsvorm, verklaring van bijbelse woorden, mediatips, studieopdrachten, tips voor de dagelijkse praktijk…

www.ontdekkendbijbellezen.nl  

OPEN is een uitgave van het Praktijkcentrum, het Steunpunt Bijbelstudie en uitgeverij Buijten & Schipperheijn.

---

Advent | verwachting

Het is bijna advent. De tijd van verwachting breekt aan. “Wachten tijdens advent is herbeleven van het wachten dat Israël lang geleden deed: wachten op de komst van de Messias.”

Vorig jaar verscheen een boek van Paulien Vervoorn en Willem J. Ouweneel met de titel “Donkere dagen vragen | Advent in ander licht”.

Download hier een gratis e-book met verwerkingsvragen met de mogelijkheid om het boek zelf te bestellen.


Dit lied past mooi bij het herbeleven van de verwachting: Mary did you know?

---