---

Ter bemoediging

Bemoediging: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen’

(Lucas 2:10)

---

Advent en kerst

Voor het kinderkerstfeest nog op zoek naar een leuk filmpje? Of een passende bijbelstudie voor de huiskring? Onze collega’s van Opkijken.nl hebben een Themapagina aangemaakt met heel divers materiaal voor kerkdiensten, Catechese, Bijbelstudie etc. Ook een bron van zegen voor je persoonlijke stille tijd!

Ga naar de pagina

---

Kerst en advent

In de vier weken voorafgaand aan het Kerstfeest, is het de Adventsperiode. Dat we met Advent de (weder)komst van Jezus verwachten, is geen nieuws. Maar eigenlijk gaat Advent over het krijgen wat je juist niét verwacht. Want wie had verwacht dat de Redder van de wereld geboren wordt in een stal, en Zijn wieg een voederbak is? Advent is dus de periode van het onverwachte.

Lees hier de blog van Frits

---

In verwondering

Weet u nog? Bijbelstudiedag 2014… Schilder Jan Kooistra liet in het middagprogramma zijn prachtige schilderijen van De Schepping zien. Ze maakten een heel diepe indruk op mij. Wat is onze Schepper groot! Jan heeft ook een serie van 7 over het leven en sterven van Jezus gemaakt “De verwondering”.

Tip: tot en met 26 december zijn deze schilderijen te bewonderen in ontvangsthal van de Sint Jan, Achter de Kerk 16, 2801 JX Gouda. Of bezoek zijn galerie in Dokkum of bekijk de schilderijen op zijn website.

---

Open. Ontdekkend Bijbellezen.         

Ontdekken - Er valt veel te ontdekken in de Bijbel, dat willen we jongeren laten zien. Dat doen we door de grote lijnen te laten zien aan de hand van de kleine verhalen van mensen. We bieden boeiende (achtergrond) informatie die voor veel mensen nieuw is. De filmpjes bij elk hoofdstuk geven verrassende, hedendaagse interpretaties van bijbelteksten. Doelgroep: jongeren tussen de 18 en 25 jaar met een (brede) christelijke achtergrond. Maar de ervaring leert dat ook zich jong voelende ouderen er graag mee aan de slag gaan.

Deze maand zijn weer nieuwe filmpjes toegevoegd op de website.

OPEN is een gezamenlijk project van het Praktijkcentrum, de Bijbelstudiebond en uitgeverij Buijten & Schipperheijn.

---

Bijbel in Gewone Taal voor iedereen te lezen

De website van debijbel.nl is vernieuwd. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zijn online zonder inlog voor iedereen te lezen.

Met een gratis inlog krijgen gebruikers toegang tot vier extra vertalingen. Met het persoonlijk profiel kunnen gebruikers vanaf nu ook een speciaal dyslexie-lettertype te kiezen. Op deze manier wordt de toegankelijkheid van de Bijbel vergroot.

Met de gratis inlog is bovendien een schat aan extra materiaal te vinden, waaronder honderden Bijbelse afbeeldingen en kaarten en meer dan duizend verdiepende artikelen.

Ga naar de website

---

CURSUS NT ONLINE

Tussen 2012 en 2016 organiseerde een landelijk comité o.l.v. Herman Driessen een vierjarige cursus "Leren luisteren naar apostelen en evangelisten". De cursus werd gegeven in Apeldoorn, Groningen

en Ridderkerk en trok bijna duizend cursisten. Op de afsluitende site zijn lessen te beluisteren. Ook vindt u hier de bijbehorende Bijbelstudies en Vragenrubriek. Prof. Jakob van

Bruggen bespreekt de thema’s De komst van het evangelie en De overwinnende namen van Jezus. Dr. Henk R. van de Kamp behandelt thema’s uit de brief aan de Hebreeën.

Ga naar de website

---

Dichter bij U, mijn God.

Dichter bij U.
Daar komt mijn hart tot rust
Dichter bij U
Daar heeft mijn hart het goed
Vrede in overvloed
Dichter bij U, mijn God
Dichter bij U.

---

Wij wensen u gezegende feestdagen!

---