---

Ter bemoediging

Bemoediging: ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’

(Jeremia 29:11)

---

Goede voornemens

'Folle lok en seine yn it nije jier!' Met deze prachtige volzin begroeten wij Friezen elkaar de eerste dagen van het nieuwe jaar. Veel geluk en zegen in het nieuwe jaar. Een mooie wens, dat zonder meer. De jaarwisseling is ook een goed moment om de juiste dingen te gaan doen. Meer bewegen, minder eten, meer aandacht voor het een, wat minder tijd besteden aan het ander. Goede voornemens, dus.

lees verder

---

Gods’ plan met jou

"God heeft mij gebruikt om jullie in het leven te houden." Dat zegt Jozef als zijn broers later in Egypte komen (Gen. 45:5). Maar dat kon hij pas achteraf zeggen. Dat is een antwoord dat hij pas later heeft leren zien. Dat is voor ons ook vaak het probleem bij Gods leiding. Vaak zie je het pas achteraf, dat God het zo geleid heeft. We zouden het vaak best prettig vinden als we van tevoren wisten hoe iets afliep. Als je de plannen van tevoren kende! Maar God heeft zijn plan toch aan ons bekendgemaakt! God heeft toch al verteld wat Hij van plan is! We weten hoe het afloopt. Het loopt echt goed af! We zullen met Christus als koningen regeren. Wat Jozef meemaakte, dat is God met ons van plan. Of durf jij dat niet van jezelf te zeggen? En als dat zo is, ligt dat dan aan God of aan jou?

Fragment uit gemeenteschets #5, Leiden en laten leiden van Prof. dr. C.J. de Ruijter, voormalig hoogleraar van de TU Kampen. Je kunt de schets gratis downloaden wanneer je je registreert op onze website of kies er voor om de schets geprint toegestuurd te krijgen voor € 4,50. Of kies voor gemeenteschets #27 Over Luther en 500 jaar reformatie.

---

Week van gebed

Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. (vers 14, NBV) Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

lees verder

---

Bijbelstudiedag: 20 april 2017

Plaats: Hattem

Onderwerp: De Bijbel alleen, maar hoe dan?

Sprekers: Prof. dr. Herman J. Selderhuis (Refo500 en Theologische Universiteit Apeldoorn) en drs. Surya Harefa.

Meer informatie volgt.

---

Storm

Wat als je er opeens alleen voor staat en iedereen je vijand kan zijn? De 12-jarige Storm (Davy Gomez) raakt in een spannend avontuur verzeild als zijn vader Klaas (Yorick van Wageningen) een nieuwe klus aanneemt. Hij drukt in het geheim verboden teksten in zijn drukkerij. Storms moeder (Angela Schijf) vindt dit maar niks, omdat het gevaarlijk is om een andere mening te hebben. Het veilige leventje van Storm komt op zijn kop te staan als Klaas op heterdaad wordt betrapt. Storm vlucht net op tijd weg met de originele brief en wordt het middelpunt van een klopjacht. Dan krijgt hij hulp uit onverwachte hoek als hij Marieke (Juna de Leeuw) ontmoet, een meisje dat in de ondergrondse tunnels van de stad woont. In een race tegen de klok probeert Storm zijn vader te redden van de brandstapel. Maar wie kan hij nog vertrouwen? Wat begint als een angstige vlucht, wordt een dappere strijd voor vrijheid.

lees verder

---

Ga met God, en Hij zal met je zijn

Ga met God, ook in dit nieuwe jaar. Betrek Hem in al jouw plannen. Praat met Hem, elke dag. Wees stil (!) en luister naar Hem, elke dag. Hij zal je zegenen en met je zijn.

---
---