Ter bemoediging:

Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben Ik.’

Jesaja 58:9

---

Op 18 maart a.s. vindt er een twintigersevent plaats met de titel Hier ben ik! Wie moedig jij aan om hieraan deel te nemen? lees verder

Tip: Like onze Facebookpagina, hierop staat een leuke actie.

---

Blog van Frits

Over een paar weken houden we weer een Biddag voor Gewas en Arbeid. Een goede gewoonte, zo'n “bidstond”. Hoe ouder ik word, hoe meer ik de waarde van deze regel ervaar. In het voorjaar één uur vrij maken om met elkaar te bidden voor een goed seizoen, zet me met beide benen op de grond. Of met de voeten in de klei, afhankelijk van het gewas en arbeid waar ik me in bevind.

Zo'n doordeweeks bid-uur doet me beseffen, dat het leven en werk gegeven is. Daarom is het ook goed om in het najaar een uur de tijd te nemen om gezamenlijk te danken voor het groeiseizoen. Het leven in al haar facetten is je gegeven. En je mag een zegen vragen over je leven en je werk, ook als je aan het begin van je (werkzaam) leven staat. lees verder

---

Roep mij aan

Dit was de titel van de nieuwsbrief van januari 2016. Een lezer tipte ons dit boek uit 1982 dat zij voor een tweede keer las:

“Wat geeft God ons toch veel in het bidden. Hij komt zo dichtbij ons in het gebed. Wanneer we ons richten op God onze Vader, ontvangen we ruimte en perspectief voor het leven hier op aarde, hoe moeilijk dat leven soms ook kan zijn. Echter ook in tijden van blijdschap geeft bidden het leven een dieper perspectief! Niet wij als mens centraal, maar God centraal! Wanneer God het centrum is van ons leven, ontvangen we vrede in ons hart!
We vertrouwen ons helemaal aan Hem toe. Neem ons leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer! Dan zijn we als ranken verbonden aan de wijnstok!
Vanuit onszelf kunnen we dat niet, God onze Vader wil door Zijn Woord en Geest ons leiden! Hem zij de lof!”

Ds. Jos Douma heeft recent een aantal dagelijkse bijbelmomenten over het goede leven volgens Jezus gegeven: “Soms kun je denken dat veel woorden gebruiken kracht geeft aan je gebed. Dat je pas echt aan het bidden bent als je veel te zeggen hebt. Maar bidden is allereerst luisteren: dat God naar jou luistert - hij weet al wat jij wilt zeggen. En dat jij naar God luistert. Bidden is een oefening in vertrouwen: dat je met God deelt wat je bezig houdt, dat je hem betrekt bij wat je dagelijks bezighoudt, dat je je leven in zijn hand legt. Hij weet al wat je nodig hebt, je hoeft het alleen maar kort aan hem voor te leggen, en dan gaat hij er zijn weg mee. (dinsdag 14 februari)” Lees meer bijbelmomenten op zijn website Tijd met Jezus.

---

War room

Heb jij al een bidkamer? Een plek om je terug te trekken en stil te zijn, te luisteren naar God? Recent mocht ik de film War room zien. Een prachtige film hoe een oudere vrouw een jongere vrouw leert wat écht bidden is. Klagen? Dat wil ik niet horen. Praat met God over je problemen. Hij luistert naar je. Luister je ook naar hem? Deze film staat al geruime tijd op nummer 1 van de christelijke speelfilms. Op nr. 1 van de kinderfilms staat de tekenfilm over Maarten Luther.

Op nr. 1 van de documentaires: Johannes de Heer - Een productie van LPB media (bestellen)

Mocht je aspiraties hebben om een filmevent te willen organiseren in de kerk, dan vind je hier een draaiboek.

---

Bijbelstudiedag

Heeft u de datum al in uw agenda staan? Op donderdag 20 april is de Bijbelstudiedag in Hattem, GKv De Open Poort. Sprekers zijn prof. dr. Herman J. Selderhuis en drs. Surya Harefa. Het thema is De Bijbel alleen, maar hoe dan? ’s Middags zijn er workshops en een podiumprogramma. Houd de website in de gaten, binnenkort informeren we u verder.

---

Tips 40 dagentijd

Vanaf 1 maart start de 40 dagen tijd. Een aantal tips:

40 dagen met Marcus | Het geheim dat de wereld moet weten (Bijbelleesrooster van het NBG)

Beleef de laatste 18 uur in 40 dagen | wonder van het kruis (dagelijkse mail van VrijZijn)
NLdoet op 10 en 11 maart (dienstbaar zijn tijdens de 40 dagen tijd)
40 dagen opstaan met Tear (dagelijkse inspiratie via een kalender)
Veertigvragentijd (boek van Willem Ouweneel en Paulien Vervoorn)

---

Ik geloof in God de Schepper van hemel en aarde

Stil wordt ik. Vol aanbidding voor onze Schepper kijk ik naar deze prachtige trailer van de serie Planet Earth die te zien is op de EO.

---