Nieuwsbrief september 2014

Ter bemoediging

"Vertrouw op de HEER, uw God, en u zult standhouden, vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd.” 2 Kronieken 20:20

---

Online aanmelden voor het werkcongres.

Er is nu al de mogelijkheid om je in te schrijven voor het werkcongres in november. Boeiende sprekers als dominee Roel Meijer uit Hasselt en de fractievoorzitter van de Christen-Unie, de heer Arie Slob zullen het thema: "Voorbeeldige Voorbeelden" inleiden. Meer informatie en aanmelden kan nu al. Doe dat snel, want we denken dat dit jaar de opkomst hoog zal zijn. 

Lees meer 

---

De gemeenteschetsen zijn ook beschikbaar voor niet-leden

Voor het komende kerkelijke seizoen is er voor leden weer gratis een nieuwe gemeenteschets te downloaden van de website van Steunpunt Bijbelstudie. De schets gaat over een altijd actueel onderwerp: “GOD EN ONZE EURO'S  -   Christelijk met geld omgaan”. Niet-leden kunnen de schets aanschaffen in onze webwinkel.

Lees meer 

---

De Bijbel in makkelijk Nederlands

Bij het zoeken naar een Bijbel in gewone taal kwamen we de BasicBijbel tegen. Dit is een bijbel in makkelijk Nederlands, geschreven door J.Kleyn. Hij is bedoeld voor iedereen die de bijbel liever wat makkelijker heeft. Door de woordkeus is hij heel geschikt voor beginnende bijbellezers. En door de korte zinnen en korte woorden is hij ook goed te lezen door mensen die lezen moeilijk vinden, bijvoorbeeld vanwege dyslexie.

Lees meer

---

Via Australie de vroegere kerkleider Calvijn ontdekken

Wil je meer weten over Johannes Calvijn. The Presbyterian Church of Eastern Australia  hebben een hele verzameling gemaakt van hetgeen Calvijn allemaal heeft geschreven. Zelfs de originele brieven zijn digitaal beschikbaar. 

Lees meer

---

Werkvorm om een bijbelgedeelte te bestuderen

Deze keer de zgn: inleef-opdracht

• Lees het bijbelgedeelte.

• Leef je de situatie in en bedenk wat jij zou doen.

• Schrijf dit op.

• Lees wat je hebt opgeschreven aan elkaar voor.

---

Uit de oude doos.

Het is maar aan relatief weinig mensen gegeven titels te onthouden van boeken die zij nooit hebben gelezen. Zelfs het lezen van een bespreking van het boek helpt niet iedereen. Dat kan soms jammer zijn wanneer je op zoek bent naar een passend boek bij je persoonlijk of gezamenlijke Bijbelstudie. Wij willen u daarbij graag helpen door de boekbesprekingen die in WegWijs verschijnen ook via deze pagina van onze website voor u beschikbaar te maken. Recensies in WegWijs vanaf 2012 worden voorzien van een categorie-indeling.

Lees meer

---

Kerkgeschiedenis

Dat we er vandaag de dag als gemeenten van de Jezus Christus zijn, is te danken aan Gods werk in de geschiedenis van Zijn kerk. Veel van wat we vandaag aan goeds in de kerk hebben, danken we aan het geloof en de daden van christenen uit het verleden. We staan ook als kerk op de schouders van het voorgeslacht. Via onderstaande link kunt u lezen hoe de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) is ontstaan in 1967.

Lees meer

---