Ter bemoediging:

“Heb Ik u niet geboden: Wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here uw God is met u, overal waar gij gaat.”

(Jozua 1:9 (NBG51) )

---

Voelt u zich wel eens alleen? Wat een vraag! Natuurlijk doet u dat. Maar ik weet uit mijn eigen ervaring dat de ergste eenzaamheid die van eenzame opsluiting is. 

Jaren geleden was ik vier lange maanden alleen in een cel. Op een dag kwam er voor het eerst een zonnestraal door het raam. Ik sprong op en ging zo staan dat die zonnestraal mijn gezicht raakte. Langzaam verschoof deze en ik verschoof ook, om maar zo lang mogelijk van haar licht en warmte te kunnen genieten.  

Lees verder 

---

WegWijs mei/juni: Tijdsbesteding 

Druk, druk, druk… wie kent niet dit antwoord op de vraag hoe het met iemand gaat. Onze maatschappij is druk en legt een druk op mensen. Het is algemeen bekend en er wordt veel over geschreven. Ik vertel u dus niets nieuws. Toch valt er wel een spannende vraag te stellen: hoe verhoudt zich deze permanente drukte tot ons geloof? Daar willen wij ons op bezinnen.  

Lees hier het voorwoord van Katrien Janssens, voorzitter Bijbelstudiebond: Tijdsdruk.

---

Kloosterleven

Over tijdsbesteding gesproken, soms zoeken we juíst de rust en eenzaamheid, de stilte op.

Frits ging 10 dagen het klooster in.

Lees hier wat zijn bevrijdende ontdekking was. 

---

Op weg naar de nieuwe aarde 

Op zoek naar Bijbelstudiemateriaal voor het volgende seizoen? 

Wat denkt u van deze uitgave, geschreven door drs. P. Houtman?

Op weg naar de nieuwe aarde bevat 7 Bijbelstudies.  

1. De stad die God ons geeft | Openbaringen 21:9-22:5 

2. De lichtstad binnengaan | Openbaringen 21:9-22:5 

3. Vreemdelingen met uitzicht | Hebreeën 11:8-16 

Lees meer (voel u vrij om een reactie achter te laten op onze Facebookpagina!)

---

Opkijken: zomerserie! 

Op vakantie gaat alles een beetje anders dan thuis. Met de Opkijken zomermeditatieserie bieden we een handvat om driemaal per week een moment te nemen voor stille tijd. De meditaties bevatten een bijbeltekst, een korte overdenking met een bijpassend filmpje, een puzzel voor de kinderen en een gedicht. Onderwerp van de meditatieserie is het bijbelboek Ester.

Geef u vandaag nog op voor deze serie. 

 

 

---

Leesrooster

Laat u stilzetten met de Bijbel. Lees mee met het 7-daagse stilteleesrooster en ontvang zeven dagen achter elkaar per e-mail een uitnodiging tot rust en reflectie van het Nederlands Bijbelgenootschap.

We wensen u een goede zomertijd toe!

---