Nieuwsbrief november 2014

Ter bemoediging

“Zoals door die ene overtreding alle mensen werden veroordeeld worden door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken.” Romeinen 5 : 18.

---

Amos als luisterboek

De bijbelstudie-uitgave Amos - oordeel over onrecht - van ds. Pieter Niemeijer, is ook uitgegeven als gesproken uitgave. Het gaat om een proef van de Commissie Bijbelstudie Uitgaven (CBU), onderdeel van de Gereformeerde Bijbelstudiebond. Met de gesproken versie van de bijbelstudie wil de CBU tegemoetkomen aan broeders en zusters met een visuele handicap. Natuurlijk kunnen ook ziende broeders en zusters gebruik maken van dit luisterboek, bijvoorbeeld als zij tijdens een reis hun tijd zinvol willen inzetten.

Lees meer 

---

De bijbel voor iedereen toegankelijk

De Bijbel is een oud boek, geschreven in een tijd en een cultuur die op veel punten niet meer te vergelijken is met onze samenleving. Dat maakt de Bijbel zonder meer een ingewikkeld boek. Opkijken.nl maakt met de vernieuwde bijbelcursus de Bijbel toegankelijk voor iedereen. De cursus bestaat uit 25 delen waarvan iedere les drie onderdelen heeft: De Bijbel als boek, Bijbelse geschiedenis en geloven. De bijbelcursus is multimediaal: ieder lesonderdeel bevat een filmpje dat aansluit bij de inhoud. Iedere week komt een les vrij met een nieuw filmpje dat we speciaal voor dit project hebben gemaakt.

Lees meer 

---

Ouderschapscursus vanuit de bijbel in Neuenburg

Elke maandagavond komt er in het Duitse Neuenburg een groep ouders bij elkaar om door te praten over het christelijk opvoeden van hun kinderen. Pastor Stephen Spanjer geeft leiding aan dit gesprek. Hij doet dit met behulp van boeken over ouderschap. Op deze manier leren ze van professionals en van elkaars adviezen. Er wordt ook samen gegeten en er is kinderopvang. Gezinnen en singles zijn van harte welkom!

Lees meer

---

Werkvorm om een bijbelgedeelte te bestuderen

Deze keer het zgn: Carrouselgesprek

• Zet stoelen tegenover elkaar.

• Ga over de vraag of stelling in gesprek met degene die tegenover je zit.

• Schuif na twee minuten allemaal een plaats naar links op en ga weer in gesprek.

• Doe dit tot je weer tegenover de persoon zit met wie je begonnen bent.

---

Uit de oude doos.

In 1992 toen dominee Henk Drost nog in Venlo woonde schreef hij een artikel over ‘Gereformeerd blij – blij gereformeerd’. Drost: “Wanneer ik denk hoe ik opgroeide binnen onze kerken, herinner ik me een glans van vreugde die er elke zondag weer over het leven kwam te liggen. De preek was de ene keer aansprekender dan de andere keer - maar klonk het niet op de toonhoogte van Gods liefde in het verbond? Het zingen was niet elke zondag even goed, en we grinnikten om de man die zo hard zingen kon - maar je wist: hier spreekt het hart. Het was nooit volmaakt - maar was er niet veel vreugde?” We zijn inmiddels 30 jaar verder. Was dit nostalgie voor dominee Drost?

Lees meer

---

Kerkgeschiedenis

De vroegste kerkgeschiedenis is beschreven in het boek Handelingen. Daar lezen we over het ontstaan van de gemeente. En hoe het in de tijd daarna is gegaan. De eerste gemeente zoals die in Handelingen 2 en 3 wordt beschreven bestond volledig uit Joden. In de hoofdstukken daarna lezen we ondermeer over de doorbraak naar de Samaritanen (half-joden) en over de doorbraak naar de heidenen. Het grootste deel van het boek Handelingen geeft een beschrijving van het werk van de apostel Paulus. Tussen het einde van het boek Handelingen en de eeuw waarin we nu leven liggen bijna 2000 jaar kerkgeschiedenis.   

Lees meer

---