Ter bemoediging:

'Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei.'

(Spreuken 11:14)

---

Biddag

Twee keer per jaar is er een dag, waarbij we midden in de week naar de kerk gaan. In het voorjaar om te bidden voor ‘gewas en arbeid’, in het najaar om te danken voor de opbrengst. De voormalige scriba van de PKN, Arjan Plaisier, noemde zo’n bidstond “je verzetten. Bidden midden in de week. Provocerender kan niet.”

lees meer

---

Bijbelstudiedag

We zien binnen onze kerken een grotere verscheidenheid aan zienswijzen en opvattingen dan we vroeger voor mogelijk zouden hebben gehouden. Zelfs binnen één gemeente kan er een grote verscheidenheid aan meningen bestaan.

 


'Omgaan met verscheidenheid' is het thema van de Bijbelstudiedag 2018 op 17 april D.V. in Haren, 10.30 tot 15.15 uur. Welkom!

Meer informatie

Voorlichtingsmateriaal

---

We zien in de psalmen hoe gevoelens hoog oplopen en de hemel bestormd wordt met waaromvragen. Ook vandaag wordt gehuild, gesmeekt en geroepen. Er is dood en rouw. De jammerklachten en pijn zijn nog niet voorbij. Alle tranen zijn nog niet gewist.

 

Maar Jezus daalde neer in de ondragelijke duisternis van Godverlatenheid. Hij stierf onze dood. Zo heeft Hij ons tot zijn eigendom gemaakt. Door God aangenomen. We worden – God zij geprezen –  nooit meer door Hem verlaten!

Opkijken.nl heeft materialen voor Goede Vrijdag en Pasen voor gebruik in kerken en thuis.

Paasdossier

Paasdossier voor kinderen

---

Lied

Een Nieuw Lied over eenheid in verscheidenheid in de kerk, het lichaam van Christus.

 

---

Agenda

30/03/2018 Paasconferentie

07/04/2018 Wie ben ik?

14/04/2018 CGK Vrouwendag

17/04/2018 Bijbelstudiedag in Haren

 

---

Waar geen afgunst is,

heerst eendracht in verscheidenheid.

Augustinus, Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430

---
---