Ter bemoediging:

'Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken"

(Prediker 3:7)

---

Start nieuw bijbelstudieseizoen

September. De maand dat het nieuwe seizoen weer start. De eindeloze schoolvakantie van de basis- en middelbare school is ten einde. Voor ouders een verademing: de kinderen hoeven zich niet meer te vervelen en daardoor ook niet meer vermaakt te worden. Voor schoolwisselaars een spannende periode. Hoe zal het gaan in de brugklas? Hoe gaat het, studeren aan een beroepsopleiding?

lees verder

---

In de 29e gemeenteschets vind je 10 thema's over discipelschap:

Mens, wie ben je? |  Worstelen met heelheid | Leven uit de Bron: gebed | Leven in hoop en verwachting | Leven uit de Bron: Gods Woord | Discipelschap is getuigen | Gaven en bedieningen in discipelschap | De vrucht van discipelschap | De vreugde van discipelschap | Discipelschap is leven tot eer van God.

Gebruik deze gemeenteschets in je gemeente, op wijkavonden, tijdens mentorcathechese of bij persoonlijke bijbelstudie. 

meer informatie, downloaden of bestellen

 

Staat de WegWijs met het onderwerp van de afgelopen Bijbelstudiedag al op het rooster van de mannen-, vrouwenvereniging of bijbelstudieclub? Met bijdragen van
ds. Maarten van Loon en ds. Maarten Boersema.

Omgaan met verscheidenheid

Of kies bij het begin van het nieuwe bijbelstudieseizoen voor een van de nieuwste bijbelstudieuitgaven:

• Ik kies jou! Samen in gesprek over de uitverkiezing
(met verkorte eenvoudige weergave van de Dordtse Leerregels)

• Jozef | Een slaaf wordt onderkoning.

 

---

Elkaar opgeven of elkaar vergeven

Ruzie maken en samen verder? Dat gebeurt niet veel om ons heen, toch? Vergeving is niet hip of populair. Ook in de kerk niet. Want of je het wilt of niet: je wordt beïnvloed door de mensen om je heen, ook door niet-gelovigen.
Vergeven en dienen – zegt het je nog iets? Of is het al zo vaak gezegd dat je het niet echt meer hoort? Of dat nu die ander aan de beurt is om het goed te maken?

In de kerk wordt het van je verwacht. Ook als jij gelijk hebt. De ander vergeven en in liefde dienen. Dat is wat Jezus deed en doet. Hmm. Dan moet je jezelf dus echt opzij zetten. Dat is hartstikke moeilijk.

Als je wilt weten hoe je dit toch voor elkaar kunt krijgen, lees dan deze bijbelstudie eens door. Dan zie je hoe conflicten ook positief kunnen zijn en kunnen werken in de kerk. En hoe je jezelf opzij kunt zetten.

Lees verder in de webapp

---

Samen voor verbinding

In de week van 27 september tot 6 oktober is er landelijk veel aandacht voor eenzaamheid in de samenleving. Ruim 30% van de ouderen is eenzaam. Juist in een levensfase waarin zelfredzaamheid terugloopt en de steun van anderen hard nodig is, overheersen gevoelens van verlatenheid en eenzaamheid. De kracht van verbinding is te vinden in het samenzijn! LPBmedia heeft een webpagina waarop je koffiekopjes kunt bestellen en je een gezamenlijk koffiemoment kunt delen. #samenvoorverbinding

---

Agenda en tips

27 september tot 6 oktober:
Week tegen eenzaamheid

14 oktober:
Michazondag

---

 Wij wensen je een gezegend nieuw Bijbelstudieseizoen toe.

God verheugt zich over je (Jesaja 62:5)

---

Privacy | AVG

Steunpunt Bijbelstudie beschouwt de bescherming van persoonsgegevens als onderdeel van haar kwaliteitsbeleid. Onze organisatie verzamelt, bewaart, gebruikt en verstrekt persoonsgegevens alleen voor zover dit van belang is voor onze statutaire doelstelling en de wettelijke vereisten. Conform onze privacyregeling hebt u recht op inzage en correctie van uw gegevens. Wenst u geen post of uitnodigingen meer te ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan onze administratie via email: info@bijbelstudiebond.nl, of per post: Steunpunt Bijbelstudie, Postbus 499, 8000 AL Zwolle of via telefoonnummer: 038-4270448. Onze privacyregeling is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U vindt de regeling op onze website. Indien gewenst zenden wij u gratis een exemplaar toe.Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

---