Ter bemoediging:

'Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, Heer, uw dienaar luistert.'"

(1 Samuël 3:9)

---

Samuël

Het vijfde nummer van WegWijs in 2018 gaat over Samuël, de laatste richter voorafgaand aan de koningentijd in Israël. Je weet natuurlijk nooit hoe Samuël eruit heeft gezien, of hij leek op zijn moeder Hanna, hoe zijn karakter was, of hij wist dat zijn geboorte door zijn moeder was “afgedwongen” bij God.

lees verder

---

In WegWijs 5 o.a.:

• Geroepen en afgewezen

• De roeping van een profeet

• De roep verstaan

• Statenvertaling en cathechismusprediking

• Vallende sterren

• Spiegel der menselijke zaligheid

• Koffie voor Samuël

• Prediker

• Een levend dankoffer 

meer informatie

abonnement op WegWijs € 17,50 per jaar

---

Samuël

Er klonk een stem, een luide roep
Tot twee maal: Samuël!
Ik haastte me naar Eli toe
“Uw wens is mijn bevel”

Maar slaperig kwam hij omhoog:
“Ik riep je niet dit keer”
En pas na drie keer wist hij het:
“Die roep dat is de Heer”

lees verder

 

Anne Lies Mossel-de Kievit schrijft prachtige christelijke gedichten. Anne Lies wil graag mensen bemoedigen en troosten in moeilijke situaties. Speciaal voor ons schreef ze dit gedicht.

---

Jezelf offeren

Bij offeren denken we al gauw aan een slachtoffer of jezelf opofferen, of we denken aan een dier op een altaar. Nu, dat is de bedoeling van deze artikelen niet. Het gaat om offeren als aanbieden (vergelijk het Engelse to offer). Jezelf aan God geven.

Bekijk de bijbelstudie in de webApp.

---
---

Dordtse Leerregels

400 jaar geleden vond de Synode van Dordrecht plaats (1618-1619). Met als resultaat de Dordtse Leerregels. Geïnteresseerd? Lees dan de nieuwsbrief van Refo500 'Nog meer van Dordt' met o.a. een boekaankondiging 'Dordt400' met Kees van der Staaij als hoofdredacteur. Ook de Bijbelstudieuitgave Ik kies jou! van ds. Roel Meijer wordt in deze nieuwsbrief genoemd. 

Lees de nieuwsbrief

---