Nieuwsbrief december 2014

Ter bemoediging

“Richt daar ten overstaan van de HEER, uw God, een feestmaal aan en geniet met uw familie van de zegeningen waarmee hij uw inspanningen heeft beloond.” Deuteronomium 12:7

---

Geniet van het leven!

Dat mogen we doen tijdens de komende feestdagen en de jaarwisseling. Wie de naam “Prediker” hoort, denkt haast vanzelf aan de uitdrukking “lucht en leegte”, dus aan “ijdelheid der ijdelheden”. En inderdaad heeft de Prediker gezien dat het leven vluchtig is en snel voorbijgaat. Maar wie aandachtig leest, zal daar niet blijven steken. Zijn boodschap houdt veel meer in. Hij zet dat vluchtige leven in het licht van de eerbied voor God. Zijn advies: Geniet van al het goede, want het is een gave van God. Geniet van het leven! is een praktische bijbelstudie vol wijze raad! De vragen die de Prediker stelt, zijn van alle tijden. Zijn vragen zijn de onze.

Lees meer 

---

Student en Bijbelstudie

Studenten kunnen zich aansluiten bij een studentenvereniging, zoals bijvoorbeeld Ichtus. Ichthus maakt, net als veel andere christelijke studentenverenigingen in Nederland, deel uit van IFES, een internationale evangelisatie organisatie, die christelijk studentenwerk ondersteunt. Jaarlijks zijn er verschillende conferenties voor studenten (zoals de Read it!). Een goede gelegenheid om geloof te verdiepen en te beleven met christelijke studenten uit heel Nederland en zelfs heel Europa.

Lees meer 

---

De Bijbel in Frankrijk

De doorsnee Fransman zal niet zomaar over de Bijbel praten, laat staan er een opendoen. Frankrijk is "de oudste dochter van de Katholieke Kerk", zegt Rome. Toch zijn er maar weinig mensen die iets van de Bijbel afweten. Sommigen hebben er nog nooit een in handen gehad.

Lees meer

---

Werkvorm om een bijbelgedeelte te bestuderen

Deze keer het zgn: schrijfronde

● Vorm groepjes van 3 à 4 personen. 
● Ieder beantwoordt voor zichzelf de vraag op een vel
papier. 
● Geef vervolgens het antwoord door aan degene die naast je zit. Die leest wat de ander geschreven heeft en schrijft daar een reactie op. 

● Geef vervolgens weer door en herhaal dit tot ieder zijn eigen blaadje weer heeft. 
● Bespreek één voor één de resultaten van de schrijfronde. 
● Zorg er met elkaar voor dat alle papieren besproken worden. Let goed op de tijd!

---

Uit de oude doos.

In december 1992 was het thema van Wegwijs: Kerst. Ds. Van Veelen schrijft over de heerlijkheid des Heeren: ““Voor veel mensen is het kerstfeest een feest van het licht. In het kerstevangelie dat Lucas ons vertelt, wordt het woord licht niet gebruikt. Lucas vertelt dat de heerlijkheid des HEREN de herders omstraalde. Dat bericht zal wel de voornaamste reden zijn waarom men vanouds kerst en licht met elkaar heeft verbonden. Die verbinding doet overigens nogal tekort aan het kerstevangelie. De heerlijkheid des HEREN is heel wat meer dan 'licht'.”

Lees meer

---

Adventrooster  

Op de website van GKv treft u een adventrooster aan. Verder kijken in een donkere tijd. 

Geniet van de Kerstdagen, God’s vrede en zegen bij alles wat u wilt ondernemen in deze maand en het komende jaar.

Lees meer

---