Ter bemoediging:

Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft.

                                                                                                              Matteüs 28 vers 5 en 6.                                                                                                                   

---

Blog van Riet

U zij de glorie, opgestane Heer !

Lees meer...

---

Komende live-uitzendingen
Landelijke 3gk-kerkdienst --


Goede Vrijdag 10 april 2020 19:30 - 20:30  Eudokiakerk -- Kampen met dominee Kees Smit

Passie- en Pasen concert 'Van Liefde Ongekend' 11 april 2020 20:00 - 21:30  Enschede - koor Laus Deo

Landelijke 3gk-kerkdienst -- Pasen 12 april 2020 10:30 - 11:30 -  GKv - Harderwijk met dominee Ruud de Boer

Kijk mee

---

Recensies

Het is maar aan relatief weinig mensen gegeven titels te onthouden van boeken die zij nooit hebben gelezen. Zelfs het lezen van een bespreking van het boek helpt niet iedereen. Dat kan soms jammer zijn wanneer je op zoek bent naar een passend boek bij je persoonlijk of gezamenlijke Bijbelstudie. Wij willen u daarbij graag helpen door de boekbesprekingen die in WegWijs verschijnen ook via deze pagina van onze website voor u beschikbaar te maken.

www.steunpuntbijbelstudie.nl/watbiedenwij/recensies

---

Eenzaamheid in coronatijd

Ik zoek hulp. Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor?


www.nietalleen.nl
Een lokale organisatie of kerk zal je zo snel mogelijk benaderen om je zo goed mogelijk te helpen.

---

Orgaandonatie NPV-advieslijn

Hoe denkt u daarover? Een persoonlijke vraag waar u ook mee te maken krijgt. Vanaf 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking. Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR).

Het ADR vraagt een grote zelfredzaamheid van burgers.

Hoe iemand over orgaandonatie denkt, is dus een belangrijke vraag. De NPV stelt een uitgebreid document beschikbaar over de medisch-ethische aspecten die te maken hebben met orgaandonatie.

NPV stelt document medisch-ethische vragen rondom orgaandonatie beschikbaar

www.NPVzorg.nl

---

De nieuwe WegWijs is uit! maart / april 2020 jaargang 74, nr. 2 Judas | Tonnis Groenveld

 Judas was de (half)broer van Jezus. Hij noemt zich niet trots “de broer van”, maar dienaar van Jezus Christus. Het gaat Judas om de eer van God en de bescherming van Gods gemeente. De gemeente wordt van binnenuit bedreigd ………

Lees meer

---