Ter bemoediging:

Hij (Jezus) is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen.                    

                                                                                                             Handelingen 2 : 33                                                                                                              

---

Blog van Riet

Hemelvaartsdag en Pinksteren

Kerst en Pasen, daar kan iedereen wel wat mee, of je gelooft of niet. Wat voor de een de viering van een heilsfeit is, is  voor de ander een midwinter- of een lentefeest. En  voor deze beide feesten zijn de inmiddels bijbehorende toeters en bellen volop verkrijgbaar, voor elk wat wils. Nu staan Hemelvaartsdag en Pinksteren voor de deur. Wat vier ik op deze dagen? En wat moet een ongelovige er van denken? 

Lees meer...

---

 

Komende live-uitzendingen
Landelijke 3gk-kerkdienst --

Landelijke 3gk-kerkdienst -- corona
21 mei 2020 10:30 - 11:30 - Assen-Kloosterveen met dominee Jan-Matthijs van Leeuwen

Landelijke 3gk-kerkdienst -- corona
24 mei 2020 10:30 - 11:30 - Evangelisch Reformierte Kirche Graz met dominee Peter Drost

Landelijke 3gk-kerkdienst -- corona
31 mei 2020 10:30 - 11:30 -  CGK - Zwolle met dominee Arie van der Veer

Kijk mee

---

Jaarlijkse ledenvergadering 12 juni 

Voor 12 juni a.s. staat de jaarvergadering van de bijbelstudiebond gepland  met jaarverslagen van bestuur en commissies en de verantwoording over het financieel beheer van het afgelopen jaar op het programma. Ook deze vergadering kan niet op de gebruikelijke wijze doorgaan. Daarom hebben  besloten de afsluiting van 2019 op de volgende manier in te richten:

• De stukken (jaarverslagen e.d.) zullen zijn te vinden zijn op de        website: www.steunpuntbijbelstudie.nl/bijbelstudiebond/jaarverslagen

• Deze zijn als je bent ingelogd in te zien.

• Op- en aanmerkingen kunnen voor 10 juni a.s. via info@steunpuntbijbelstudie.nl  gemeld worden.

• Op 12 juni hoopt het bestuur weer te vergaderen en de jaarstukken vast te stellen. Als er voor die datum geen bezwaren zijn ingediend, worden de stukken vastgesteld.

• Zo spoedig mogelijk daarna worden de bevindingen op de website gepubliceerd bij de jaarverslagen 2019. En mocht het nodig zijn dan reageren wij individueel terug.

---

Bijbelstudiematerialen 

Elisa, Mijn God redt. 

Dat is de titel van het nieuwste deel in de bijbelstudieserie, dat net als de boekjes over Jozef en Gideon door ds. Cees van den Berg is geschreven. Deze bijbelstudie verkent de persoon Elisa, de tijd waarin hij leefde, de boodschap die hij bracht. Maar ook komt aan de orde wat zijn boodschap, Gods boodschap, is voor ons. De uitgave is heel toegankelijk geschreven.

----0---- 

Gemeenteschets nr. 31:

de presentatie ervan, daar horen we na de vakantieperiode meer van. Zet hem vast op het rooster voor het volgende seizoen! Het onderwerp is:

God praat door de Kleine Profeten tegen jou!
Kunnen die woorden na 2500 jaar nog steeds actueel zijn? 

Sociale gerechtigheid | redding en oordeel | Gods aanwezigheid | Eerbied voor God

----0----

 De nieuwste WegWijsis uit: Belijden = Doen.

Met een bijbelstudie van Barend Kamphuis, een interview met ds. Bram Beute en de gebruikelijke vaste rubrieken rondom het thema.

 

---