Nieuwsbrief januari 2015

Ter bemoediging

“U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart”
1 Petrus 5:7

---

Gods zegen in het nieuwe jaar

Wij gaan dit nieuwe jaar in, in het vaste vertrouwen dat God zorgt. Dit geeft ons rust in een roerige tijd.

Wij hoeven ons geen zorgen te maken, dat heeft Jezus zelf beloofd in de Bergrede.

Kent u de voorleesbijbel? De NBV in 1435 fragmenten voorgelezen door 400 mensen. Luister mee naar dit fragment, voorgelezen door Mirjam Bouwman.

---

Maak je geen zorgen

Via Facebook maakten wij kennis met Zussen liefde. Dagelijks verschijnen er Bijbelse bemoedigingen voor christenvrouwen.

De website is bedoeld voor iedereen die zoekt naar de schat die God ons biedt. Op de laatste dag van het vorige jaar deelde Grace het bericht “Maak je geen zorgen”.

Lees meer 

---

Heer, U bent mijn leven

Jezte Baas heeft voor de Bijbelstudiebond een gemeenteschets geschreven over de christelijke levensstijl.

Hoe moet ik leven als kind van God? De Bijbelstudie voor volwassenen gaat over een deel van de Bergrede.

Lees meer

---

Werkvorm om een bijbelgedeelte te bestuderen

Deze keer het zgn: Open wanddiscussie

● Schrijf de vraag op een vel papier. Zorg voor (zelfklevende) kaartjes en lijm.

● Laat iedereen zijn antwoord of reactie op een kaartje schrijven.

● Plak de antwoorden bij de vraag.

● Lees van elkaar wat er geschreven staat en bespreek dit met elkaar.

---

Uit de oude doos.

De WegWijs van september/oktober 2008 had als thema De Bergrede.

Wanneer u bent ingelogd, kunt u het hele nummer downloaden.

Lees meer

---

Bergrede botst met verzorgingsstaat

Een opiniestuk uit het Nederlands Dagblad van 2013. Nog steeds actueel?

Lees meer

---

Week van Gebed

18 januari tot 25 januari is de week van gebed, een tip:

De PrayToday-app is bedoeld om dagelijks actuele gebedspunten aan te bieden aan bidders. Veel bidders ervaren dat het lastig 

is om iedere dag tot God te bidden zonder steeds hetzelfde te zeggen. Bidden wordt daardoor al snel een sleur, iets wat je 

bijna zonder nadenken doet. Als je verlangt naar een hartstochtelijk gebedsleven,helpt het als je iedere dag een gebedspunt ontvangt waar echt 

voor gebeden moet worden omdat er daar een concrete nood is.

 

Lees meer

---