Ter bemoediging:

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

  Psalm 27 vers 7a (ber)

---

Blog van Riet

Tekenen van deze tijd
Wat wordt er nu weer uit de trukendoos gehaald?                          

Lees meer...

---

Bijbelstudie in corona-tijd: (vervolg) 

Hoe doen jullie het met de bijbelstudie in coronatijd? Hoe richt je het in? Of gaat het dit jaar helemaal niet meer gebeuren?

Een reactie uit Ommen:

In Ommen hebben we een online ondersteuning voor de super kleine Bijbelstudie- groepen ontwikkeld. Met YouTube ondersteuning geven we input over het onderwerp aangevuld met kleine interviewtjes van diverse gemeenteleden zodat er in de kleine groep toch input van buiten is.

Ons YouTube kanaal heet: Samen kleinschalig Ommen.

Oproep:

Verenigingen die hun ideeën en bevindingen (zoals bovenstaande reactie) willen delen worden uitgenodigd dit te melden (info@steunpuntbijbelstudie.nl) zodat we er allemaal via de website onze winst mee kunnen doen. 

---

Er is weer een nieuwe bijbelstudie in de web-app:

VERGEVING

-       Intro

-       Bijbelteksten

-       Vergeven en vergeten

-       Hoofd - hart – handen    -       Altijd vergeven?

-       Vergeven – gedicht.       -       Er is meer

-       Multimedia

---

Eind november komt de laatste WegWijs van dit jaar uit.  

Engelen: met o.a.

   - Zijn engelen los verkrijgbaar?
   - Kosmische ministers
   - Deze hemelse helden opereren ook op aarde


Bovendien treft u hierbij een brief aan van LPB media en verschillende kaartjes: 

Het afgelopen jaar kwamen heel veel initiatieven voorbij waarbij ouderen tijdens die moeilijke coronatijd in het zonnetje werden gezet, prachtig! Maar voor de levenslustige, zelfredzame jongeren die via sociale media contact hebben met de hele wereld… is dit zonnetje niet nodig, toch?!

Dat is wel vaak de gedachte maar dat is dus niet waar. Jongeren tot 35 jaar lijden mentaal onder de crisis: liefst driekwart zegt last te hebben van klachten als eenzaamheid, stress en aanhoudende vermoeidheid.

LPB media komt daarom voor deze groep in actie en roept op: Stuur eens een kaartje naar een jongere! Laten we deze eenzaamheidsgroep niet vergeten. Laten we daarom nu een kaartje sturen naar deze jongeren die, juist in deze donkere dagen, lichtpuntjes nodig hebben!

Actie: Stuur eens een kaartje naar een jongere! 

---

Ere zij God! - Serie preken rond Advent en Kerst 

LPB media brengt ook licht in donkere dagen door de serie ‘Ere zij God’.In samenwerking met Steunpunt Bijbelstudie zendt LPB media zes landelijke kerkdiensten uit waarin het over engelen gaat. Deze kerkdiensten zenden we uit vanaf eerste Advent, zondag 29 november tot en met de zondag na Kerst, om 10.30 uur via Beleefmee.nl, de Facebookpagina van Beleefmee.nl en het YouTubekanaal LPB media.

De predikanten Kees Haak, Dick Dreschler en Evert Everts preken n.a.v. de oude bijbelse verhalen die horen bij Advent en kerst. Daarbij vertellen zij ons over de speciale boodschappers van God: de engelen. Het novembernummer van het blad
WegWijs van Steunpunt Bijbelstudie heeft ook als thema: 

Engelen. In dit nummer gaat het onder andere over welke functie engelen hebben, wat aartsengelen zijn en de bescherming en leiding van Michaël. LPB media en Steunpunt Bijbelstudie nodigt jong en oud van harte uit mee te kijken naar de landelijk kerkdiensten ‘Ere zij God’, vanaf eerste Adventszondag. Om zich verder in het onderwerp te verdiepen, kan men gebruik maken van WegWijs en het dossier met extra materialen over advent, kerst en de engelen dat te vinden is op Opkijken.nl.

Lees meer over ‘Ere zij God!’ op www.lpbmedia.nl/kerst2020

---

De nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 (NBV) is nu vrijwel gereed en verschijnt volgend najaar. ‘De naam ervan is NBV21’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het VlaamsBijbelgenootschap. ‘De NBV21 is een verbeterde versie, dankzij duizenden reacties vanbijbellezers ennieuwe wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit en sterke kanten van de NBV komen in de NBV21 nog scherper naar voren.’

---