Ter bemoediging:

Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.

                                                                                        Prediker 12 vers 13

---

Blog van Riet

De keuze is reuze 

o         Gemakkelijk
o         Moeilijk
o         Weet ik niet

Lees meer...

---

 

Welkom allemaal op deze online Bijbelstudiedag vanuit de Ichtuskerk in Zwolle. Daar zullen onze sprekers aanwezig zijn en zal er ook door Marien live gezongen worden. Samen mogen we stilstaan bij het woord van God en  kunnen we meezingen en genieten van de muziek. Schuif aan op ons jubileumfeest en wees vanuit uw eigen huis onze gast.
 

Thema van de dag:

De kerk als contrastgemeenschap in de samenleving

(sprekers: Prof. Ad de Bruijne en dr. Marinus de Jong)

Eeuwenlang zijn kerken in Europa gewend geweest aan een min of meer christelijke samenleving met min of meer christelijke overheden. Dat leidde tot een taakverdeling tussen kerk en staat waarbij elk van deze twee een eigen opdracht in dienst van God vervulde en elkaar respecteerde. Ter ondersteuning wees men graag op bijbelteksten die positief over de overheid en haar roeping in “dienst van God” spreken.

Inmiddels is Europa post-christelijk, waardoor de situatie veranderd is. Overheid en samenleving nemen afstand van de christelijke traditie en behandelen geloof en kerk als iets van de privésfeer of als een nuttig bindmiddel in de samenleving. Steeds vaker komt het daardoor tot principiële botsingen tussen overheid en kerk, op seksueel, maatschappelijk en sociaal vlak.

Feest Bijbelstudiebond 75 jaar

Na de sprekers willen we aandacht besteden aan ons 75-jarig bestaan. Onder leiding van Gré Buitendijk zullen enkele oud-bekenden hun verhalen delen met ons en met elkaar. Daarbij zullen wat oude plaatjes en

filmfragmenten de herinneringen prikkelen en let op: misschien ziet u zichzelf nog wel langskomen op al die beelden.

 

LPB media verzorgt de live-uitzending van deze dag via www.beleefmee.nl

---

Bijbelstudie in corona-tijd: (vervolg)

Wij doen Bijbelstudie online. We hebben een vast persoon die iedereen even een link stuurt, en dan gaat dat prima! We zijn maximaal met z’n zessen.

Het is toch fijn dat de bijbelstudie door kan gaan, en we spreken elkaar toch even! Ik kan het aanbevelen!

Oproep:

Verenigingen die hun ideeën en  bevindingen willen delen worden uitgenodigd dit te melden
(communicatie@steunpuntbijbelstudie.nl) zodat we er allemaal via de website onze winst mee kunnen doen.  

---

NU TE ZIEN OP BELEEFMEE.NL 

 

DENK EENS MEE over God en de pandemie naar het gelijknamige boek van Tom Wright         

Hoe kun je vanuit de Schrift een antwoord vinden? Hoe lees je dan de Bijbel? De inzichten van Tom Wright zijn helder en duidelijk Jan Bollemaat (docent Godsdienst) neem ons mee in deze zoektocht en sluit af met een korte Bijbelstudie over Rom.8.

Bekijk hier het programma.


LEZING: Een christelijk perspectief op corona
Spreker: drs. Gert-Jan Roest

We denken verschillend over corona en deze periode wordt verschillend beleefd door iedereen. Dus klinken ook verschillende geluiden over God en corona.

Bekijk hier de lezing.

---

Klagen en juichen in een stille 40-dagentijd 

26 maart webinar "Psalmpasen" met The Psalm Project

Een veertigdagentijd en Pasen zonder muziek? Ik kan het me niet voorstellen. Want er is weinig dat het lijdensevangelie zo bij me binnen brengt.

Psalmpasen
De zoekende en treurende muziek in de veertigdagentijd. Een uitbundig hosanna met palmpasen. Verwarde en verwachtende muziek in de stille week. En dan langs de Via Dolorosa en het Erbarme Dich naar de stilte op Goede Vrijdag. Misschien nog onderstreept door een eenzame viool. Maar na drie dagen schallen de trompetten. Jezus is opgestaan! 

Na een jaar corona, waarin velen van ons amper een kerk bezocht hebben is het verlangen om samen Pasen te vieren misschien wel extra groot. Nog een Pasen zonder juichende tonen... Daar zien we tegenop.

Daarom bedachten we samen met The Psalm Project een mooie manier om met elkaar toch te genieten van Paasmuziek én van de achtergronden achter deze teksten en muziek. Hoe? Door middel van een online concert en twee webinars: 

• Webinar 'Psalmpasen’ Met de Psalmen op weg naar Pasen 26 maart 19.30 uur

• Releaseconcert 'Kyrie' 31 maart 20.00 uur

• Webinar 'Niets nieuws?' Oude liturgie in een nieuw jasje 17 mei 19.30 uur

Voor meer informatie en aanmelding:

Weetwatjegelooft.nl

---

8 LEVENSLESSEN voor het volgen van JEZUS 

- Serie voor de lijdenstijd en Pasen -

ZWOLLE – Geloven in corona-tijd – hoe dan? We missen de bijeenkomsten op zondag en doordeweeks en we worden voor ons persoonlijk geloof teruggeworpen op onszelf. Hebben we de energie en het doorzettingsvermogen om zelf actief te blijven bouwen aan onze persoonlijke relatie met God? Met een nieuwe serie landelijke kerkdiensten sluit LPB media aan bij de podcastserie 40 dagen hier & nu en samen staan we stil bij acht van deze levenslessen om Jezus te volgen hier en nu.

Op www.lpbmedia.nl/pasen2021 is meer informatie te vinden over deze landelijke kerkdiensten. Tijdens iedere viering staat steeds één praktische levensles centraal. Voorganger Theodoor Meedendorp start en sluit aan op de levenslessen 1 en 2 ‘Ga erop uit en wees tot een zegen’. Zijn preek op de eerste zondag in lijdenstijd is getiteld: Ben jij een zegen? 

Ook de predikanten Maikel de Kreek, Jasper Klapwijk en Jaap van den Bos vertellen ons over de ‘gereedschappen’ die helpen om het geloof te ondersteunen en te doen groeien. Het zijn deze levenslessen die, wanneer ze ons leven steeds meer vormen, ons helpen om Jezus te volgen op de weg van liefde.

“Er is zoveel dat onze aandacht vangt en zoveel waardoor we ons laten opjagen. Het is een keuze je niet te laten meeslepen en bewust rust te zoeken bij Jezus. Het bijzondere is dat die ‘rust’ zo ongeveer synoniem is aan ‘leven’. Je leeft er van op, zeg maar.” ds. Jaap van den Bos.

40 dagen hier & nu 2021is een initiatief van het Diaconaal Steunpunt, het Missionair Steunpunt, Opkijken, Verre Naasten en Lume in samenwerking met LPB media. De kerkdiensten worden in lijdenstijd, op Goede Vrijdag en Pasen uitgezonden, van zondag 21 februari tot en met 28 maart 2021. Deze diensten beginnen om 10.30 uur via Beleefmee.nl, deFacebookpagina van Beleefmee.nlen hetYouTubekanaal LPB media en worden ondersteund door gebaren.

Ga voor meer informatie over deze serie voor lijdenstijd en Pasen naar: www.lpbmedia.nl/pasen2021

---

Biddag 

A.s. Woensdag 10 maart is het weer Biddag voor gewas en arbeid. Een mooi moment om met en voor elkaar te bidden. Om God voor te leggen wat ons bezighoudt; onze zorgen juist in deze corona tijd, maar ook onze dromen, onze hoop voor de toekomst. Misschien ben je op zoek naar een nieuwe baan of is het je wens om iets te betekenen voor gebrokenheid in jouw omgeving.

Ook Micheline en Leon uit Congo bidden, in een land waar geweld -juist ook voor christenen- zomaar kan oplaaien. We mogen ons verbonden weten met deze christenen die ieder op hun eigen plaats van God getuigen en meebouwen aan Gods wereldwijde koninkrijk. 

Bid mee!
Leef heel bewust toe naar Biddag (woensdag 10 maart), samen met je broers en zussen in Congo, samen met Micheline en Leon. Bekijk hier hun filmpjes en bid mee voor Congo!

 

---