Nieuwsbrief februari 2015

Ter bemoediging

“We vastten allemaal, en we vroegen hulp aan onze God.
En hij heeft ons inderdaad geholpen.”
Ezra 8:23

---

Vasten

Woensdag 18 februari, op aswoensdag, start de 40-dagen tijd. Gaat u dan ook vasten of gelooft u het wel? Vasten - Wat is dat eigenlijk? Op de website van Wikipedia staat een uitleg. Merk de verschillen tussen de verschillende godsdiensten op.

Lees meer 

---

Offerdienst…. ouderwets?

Dat is het thema van de Bijbelstudiedag op dinsdag 12 mei D.V. in Steenwijk. ’s middags kunt u een workshop volgen, hiervoor kunt u zich nu al aanmelden. Ook kunt u zich aanmelden als deelnemer van de Bijbelstudiedagmarkt en een kraam reserveren.

Lees meer 

---

Website

Bezoekt u onze website wanneer u op zoek bent naar een Bijbelstudie onderwerp?

Wist u dat er ook recensies op de website staan? In 2008 stond een recensie van het boek “Vasten” van Lymne M. Baab (2007) in de Wegwijs.

Lees meer

---

Werkvorm om een bijbelgedeelte te bestuderen

Deze keer het zgn: Driehoeksdiscussie

• Schrijf een stelling op een bord of groot vel papier.

• Hang in drie hoeken één vel papier met ‘ja’ – ‘nee’ – ‘weet niet’.

• Lees de stelling voor en laat iedereen reageren door te gaan zitten of staan in een van de hoeken. Zo ontstaan er drie groepen.

• Elke groep gaat in de hoek de argumenten voor de stelling schrijven.

• Daarna gaan de ‘hoeken’ met elkaar in gesprek. Van mening veranderen is letterlijk van plaats veranderen.

---

Uit de oude doos.

Moslims kennen een vastenperiode, de Ramadan. Kunnen christenen hier wat van leren? In de Bijbel is vasten vaak een teken van verootmoediging; vasten heeft te maken met toewijding, en ook met sociale gerechtigheid. Calvijn noemde het een middelmatige zaak. Maar enkele tips om te vasten zijn nooit weg….

Lees meer

---

#40dagenhergebruik

In de vastentijd iedere dag iets hergebruiken wat u anders zou weggooien – dat staat centraal in #40dagenhergebruik van het christelijke platform 'Inspire'. Laat u via social media elke dag inspireren. Wanneer u heeft besloten om tijdens de 40-dagen tijd geen social media te gebruiken, kunt u deze tip overslaan….

Lees meer

---

Tear

Tear steunt kerken in de strijd tegen armoede en onrecht om mensenlevens te veranderen. Ook dit jaar heeft Tear een kalender voor de 40-dagentijd uitgebracht. De belangstelling was zo groot, dat de papieren kalenders (15.000) helemaal uitverkocht zijn. U kunt zich wel aanmelden voor een dagelijkse email én een gift geven.
 

Lees meer

---