Het seizoen 2020/2021 loopt op zijn eind. Het coronavirus, dat ons ruim een jaar heeft dwarsgezeten, lijkt op zijn retour. We mogen wat meer en de vakantieperiode komt eraan zodat we even op adem kunnen komen om, als de Heer het ons geeft, in september de bijbelstudie weer te kunnen opstarten.   

Op 10 juni was de digitale Algemene Ledenvergadering. Ondanks het vreemde en nieuwe van deze vergadering hebben verschillende verenigingen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Marja den Ouden en Bernhard Jonker werden beiden herkozen. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Het doet ons goed!

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn vragen wij u het enquêteformulier Bijbelstudie-uitgaven in te vullen.

U kunt het vinden op  www.steunpuntbijbelstudie.nl/enquete.

---

Blog van Riet

Fijn dat je dat zegt.

Lees meer...

---

De komende maand zijn we van plan onze website opnieuw vorm te geven. Begin juli zal hij even uit de lucht zijn om daarna frisser, eigentijdser en handiger terug te komen. Maak er gebruik van!
www.steunpuntbijbelstudie.nl.

---

Een nieuwe app: Fix het even  

Met:  Bijbelteksten, De medische fix-it cultuur, Hoofd, hart en handen, Alles maakbaar....., Medicijngebruik als je van Christus bent, Er is meer..... Multimedia en Gedicht - In de hand. www.steunpuntbijbelstudie.nl/webapp .

-- !? -----

Graag willen wij weten of en hoe de WebApp op onze site wordt gebruikt.

Doet u mee?

Stuur uw reactie naar: info@steunpuntbijbelstudie.nl

---

Gemeenteschets #32  Zo vader zo zoon

Wij zijn blij dat ds. Reinier Kramer deze schets, die hij voor zijn gemeente in Bergentheim schreef, met ons wil delen. De schets is goed te gebruiken voor bijbelstudiegroepen, kringen, jongerenwerk en eventueel inzetbaar als jaarthema of startzondag in de gemeente. Bijzonder is ditmaal de jongereneditie (blz. 20 ev): Genade in uitvoering voor alle soorten kinderen.

Wij hopen van harte dat deze schets mag dienen voor het onderlinge geloofsgesprek voor jong en oud en dat we allemaal opnieuw onder de indruk komen van Vaders grote liefde.                 

www.steunpuntbijbelstudie.nl/gemeenteschetsen

---

Landelijke kerkdiensten 
via beleefmee.nl om 10:30 uur 

Iedere zondag via  www.beleefmee.nl, de Facebookpagina van Beleefmee.nl en het YouTubekanaal LPB media. Houd de site in de gaten. De komende zondagen kunt u het volgende verwachten: 

20 juni voorganger student Martin Jan Hagg
27 juni voorganger student Fennand Bakker
04 juli voorganger ds. Jaap van den Bos
11 juli voorganger ds. Marinus de Jong
18 juli voorganger ds. Mark van Leeuwen
25 juli voorganger ds. Alex Boshuizen
01 augustus voorganger ds. Marinus de Jong
08 augustus voorganger ds. Mark van Leeuwen
15 augustus voorganger Gert van den Bos
22 augustus voorganger ds. Theo Bekkema
29 augustus voorganger ds. Jaap van den Bos

---

Profetie

Stel jezelf en elkaar de vraag wat de Heilige Geest ons vandaag wil geven op het gebied van profetie.

In de programmering van deze maand staat het onderwerp 'profetie' centraal bij Beleefmee.nl.

In het dossier van www.opkijken.nl  (evenals Beleefmee.nl ook onderdeel van LPB media) vindt u meer boeiende materialen over het onderwerp Profetie. Ook is de WegWijs met als titel ‘Profetie’, - het blad van Steunpunt Bijbelstudie - , daar  gratis aan te vragen!

LPB media werkt samen met Steunpunt Bijbelstudie om jou deze materialen te kunnen aanbieden zodat je dit kunt gebruiken in gezin, kring- of verenigingsverband of voor persoonlijke geloofstoerusting.

---

Bijbelstudies die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen welkom is.

Stichting SeeYou, voorheen Light for the World Nederland, lanceert deze week een boekje met Bijbelstudies rondom het thema ‘onbeperkt welkom’. Ieder mens is kostbaar en waardevol, met én zonder handicap, is het uitgangspunt van het boekje. Diverse bekende christelijke auteurs, zoals Gert-Jan en Rianne Segers, Mirjam Kollestaart en Joost Smit, leverden een bijdrage.

Directeur van SeeYou, Dicky Nieuwenhuis: “Ik hoop dat dit boekje bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen zich welkom kan voelen.”

Diverse thema’s komen aan bod, zoals handicap in de Bijbel, de ruimte voor anders-zijn, en de uitdaging om samen-leven van mensen met en zonder handicap vorm te geven.

‘Onbeperkt welkom’ is gratis te bestellen via www.seeyoufoundation.nl/onbeperktwelkom

---

Wij wensen u een fijne vakantieperiode toe!