Partners

refo500l

Refo500 is het internationale platform dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en produkten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie. Het platform gaat uit van de Nederlandse Stichting Refo500.

Op het platform werken allerlei partners met elkaar samen, om een programma aan te bieden aan een breed publiek en zo de relevantie van de reformaties te laten zien. In Refo500 participeren o.a. protestantse en katholieke organisaties, universiteiten, musea, hogescholen, steden, commerciële instellingen etc. Het platform staat voor iedere organisatie open die het doel van Refo500 onderschrijft.

 

www.refo500.nl

 

lpb-media“Met eigentijdse media geloof en kerk dichtbij mensen brengen”

LPB Media doet dit door middel van een mediakanaal en het uitbrengen van cd’s en dvd’s. Op het mediakanaal staan onder meer (beeld)artikelen, verhalen en belangrijke ontwikkelingen binnen de kerken. Ook is er aandacht voor ‘beleving’ door middel van deze eigentijdse media. LPB Media sluit op een moderne manier aan bij de doelgroep. Daarnaast maakt LPB Media opnames van diverse kerkelijke activiteiten en lectuur op cd of dvd. Dit is bedoeld voor kerkleden die niet optimaal kunnen deelnemen aan het kerkelijk leven. Deze opnamen zijn ook geschikt voor kerkleden die een keer iets gemist hebben of geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. Opnamen kunnen gebruikt worden als inleiding op een onderwerp voor een Bijbelkring, vereniging of cursus.  

www.lpbmedia.nl  
 beleefmeeópkijken

 

vuurbaak

 

Bijbelstudieserie. Alle boeken bij Vuurbaak zijn gericht op de opbouw van de lezer die gelooft of geloven wil in de levende God. Het fundament van de uitgeverij ligt in het evangelie van Jezus Christus.