Wie zijn wij / missie / visie

Steunpunt Bijbelstudie wil producten en diensten aanbieden die stimuleren tot praktische bijbelstudie. Daarbij wordt met name gekozen voor het ondersteunen van groepsbijbelstudie waarbij men elkaar aanspoort tot persoonlijke en gezamenlijke geloofsbeleving.

Doel van de Bijbelstudiebond: 
Leden ondersteunen bij en stimuleren tot bestudering van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis. Deze bestudering vindt plaats in groepsverband en heeft tot doel de toerusting tot de dienst die de Here vraagt in heel ons leven.

Producten:

  • Het blad WegWijs verschijnt elke twee maanden
  • Bijbelstudieuitgaven (samen met Vuurbaak) verkrijgbaar in de boekhandel
  • Gemeenteschetsen (voor de vereniging of als gemeentejaarthema) gratis downloaden
  • Boekbesprekingen / recensies
    (verzameling van gepubliceerde boekbesprekingen in WegWijs)
  • Alle artikelen en bijbelstudies uit WegWijs van 2 jaar en ouder gratis downloaden
  • Informatie over themabijeenkomsten en bijbelstudiedagen