Bijbelstudiedag 2021

Op dinsdag 20 april 2021 houden we online onze jaarlijkse Bijbelstudiedag vanuit de Ichtuskerk in Zwolle. Daar zullen onze sprekers aanwezig zijn. Ook zullen Marien Albracht en Wouter Raidt live muziek verzorgen. Samen mogen we stilstaan bij het woord van God en kunnen we meezingen en genieten van de muziek. Schuif aan op ons jubileumfeest en wees vanuit je eigen huis onze gast. Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Dit jaar is het thema: “De kerk als contrastgemeenschap in de samenleving”
Eeuwenlang zijn kerken in Europa gewend geweest aan een min of meer christelijke samenleving met dito christelijke overheden. Dat leidde tot een taakverdeling tussen kerk en staat waarbij elk van deze twee een eigen opdracht in dienst van God vervulde en elkaar respecteerde. Ter ondersteuning wees men graag op bijbelteksten die positief over de overheid en haar roeping in “dienst van God” spreken.
Inmiddels is Europa post-christelijk, waardoor de situatie veranderd is. Overheid en samenleving nemen afstand van de christelijke traditie, en behandelen geloof en kerk als iets in de privésfeer of als een nuttig bindmiddel in de samenleving. Steeds vaker komt het daardoor tot principiële botsingen tussen overheid en kerk op het gebied van seksualiteit en op maatschappelijk en sociaal vlak.
Er is vandaag alle reden om opnieuw na te denken over de kerk als gemeenschap van God in de samenleving.

Sprekers:
Prof. dr. Ad de Bruijne (1959) is sinds 1997 hoogleraar ethiek en spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen. Ad zal in de eerste lezing ingaan op hoe deze veranderingen kunnen leiden tot een bijgestelde kijk op de overheid en op de publieke verantwoordelijkheid van kerk en kerkleden.
Ds. Marinus de Jong (1986) is predikant van de Oosterparkkerk (GKv) in Amsterdam. Hij promoveerde met een proefschrift over de visie van Klaas Schilder op de relatie tussen de kerk en de wereld. Marinus zal in de tweede lezing focussen op wat deze verandering nu betekent voor de kerk zelf. Hoe ben je concreet contrastgemeenschap en wat zijn de grenzen daarvan?

 Muzikale begeleiding: Marien Albracht (zang en piano) en Wouter Raidt (gitaar)

Feest Bijbelstudiebond 75 jaar
Na de sprekers willen we aandacht besteden aan ons 75-jarig bestaan. Onder leiding van Gré Buitendijk zullen enkele oud-bekenden hun verhalen delen met ons en met elkaar. Daarbij zullen wat oude plaatjes en filmfragmenten de herinneringen prikkelen en let op: misschien zie jezelf nog wel langskomen op al die beelden.

Live uitzending:
LPB media verzorgt de live-uitzending van deze dag via www.beleefmee.nl

Praktisch:
Er is een mogelijkheid om tijdens de uitzending vanuit je huis te reageren. Het telefoonnummer 06 25239746 zal in beeld komen waar je naar toe kunt Whatsappen. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@steunpuntbijbelstudie.nl. Beide mogelijkheden zullen direct door ons gelezen en ook beantwoord worden.

Collectedoel: jubileumgift en bestrijding van de kosten. Ons IBAN-nummer is: NL29 INGB 0000 3738 21 t.n.v. Gereformeerde Bijbelstudiebond