Galaten

Galaten Book Cover Galaten
8, 7 thema's
Ds. Roel Meijer
Bijbelstudieserie
De Vuurbaak, Barneveld
2016
€ 10,50
88
9789055605163

Christus alleen!

Van de hand van ds. Roel Meijer is verschenen een Bijbelstudie over Paulus’ brief aan de Galaten.
‘Een tamelijk heftige brief,’ zegt Roel Meijer, want Paulus legt niet als een afstandelijke leraar uit hoe het zit en hoe het moet, maar hij wil duidelijk vanuit zijn eigen betrokkenheid en emoties de lezers bereiken. Het gaat hem in alles om het geloof en behoud van de lezers.
Het hoofdthema van de brief is ‘Christus alleen’ . En Meijer bespreekt, na een inleidend hoofdstuk,  zeven aspecten van dit thema, allemaal in relatie met Christus: genade, vrijheid, wet, verbond, geest, leven en eenheid.
Elk hoofdstuk begint met een warming up in de vorm van een klein verhaaltje en een openingsvraag waarmee de lezer in het onderwerp belandt. Vervolgens wordt het onderwerp besproken onder het kopje de bijbel open. Dan volgt onder het kopje focus op de tekst een flink aantal Bijbelverzen die toegelicht worden. De gesprekspunten en vragen komen hierna, en bij het kopje verdieping geeft de schrijver nog wat extra informatie en denkstof.
Onder elk hoofdstuk staat een kerntekst afgedrukt die uitnodigt tot reflectie op wat het hoofdstuk heeft willen brengen.

Na de acht hoofdstukken volgt nog een afsluiting. Dit korte hoofdstuk is bedoeld voor een persoonlijke terugblik op de voorgaande Bijbelstudies, maar is ook geschikt voor het samen terugkijken.

De opzet en de inhoud van deze Bijbelstudie over de Galatenbrief vormen een veelbelovende combinatie voor een aantal mooie Bijbelstudie-bijeenkomsten!

Martine van der Eijk

Galaten | Christus alleen! van ds. Roel Meijer is ook beschikbaar voor €9,90 in braille (artikelnummer 758) en in gesproken vorm (artikelnummer 760) op Daisy-cd en via streaming via de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden. Lees hier hoe.