Hier ben ik!

Over een paar weken houden we weer een Biddag voor Gewas en Arbeid. Een goede gewoonte, zo’n “bidstond”. Hoe ouder ik word, hoe meer ik de waarde van deze regel ervaar. In het voorjaar één uur vrij maken om met elkaar te bidden voor een goed seizoen, zet me met beide benen op de grond. Of met de voeten in de klei, afhankelijk van het gewas en arbeid waar ik me in bevind.  Zo’n doordeweeks bid-uur doet me beseffen, dat het leven en werk gegeven is. Daarom is het ook goed om in het najaar een uur de tijd te nemen om gezamenlijk te danken voor het groeiseizoen. Het leven in al haar facetten is je gegeven. En je mag een zegen vragen over je leven en je werk, ook als je aan het begin van je (werkzaam) leven staat.
 
Geven en laten geven
Het leven is je gegeven. Het is een cadeau wat je toegestopt krijgt. Dat geldt natuurlijk voor je eigen leven: je ouders hebben je gekregen van God. Jij bent gegeven aan je ouders, maar God geeft het leven ook aan jou. Het is zoals Adam, die de levensadem door zijn Schepper zelf krijgt ingeblazen. Leven is een geschenk, het is je gegeven.  We zijn op die manier ook aan elkaar gegeven, ongeacht je leeftijd of je functie (in de kerk). Klinkt logisch misschien, maar toch wordt halverwege maart een heus Hier Ben Ik!-congres gehouden. Of beter: een twintigersevent, een interactieve viering met inspirerende workshops en ruimte voor offline ontmoeting.
 
Hier ben ik!
Hier ben ik! heet dit event, gericht op twintigers en hun kerkelijke omgeving. De makers van OPEN houden, in samenwerking met onder meer de Steunpunt Bijbelstudie, zaterdag 18 maart dit event in de ‘huiskamer’ Vanboven in Amsterdam. Een prima programma met handvatten is in elkaar gezet. Handvatten voor jongvolwassenen, om in hun eigen leven en in hun eigen gemeente zichzelf te laten zien en te zeggen ‘Hier ben ik!’  Immers, als we bidden om gewas en arbeid, als we geloven dat we aan elkaar zijn gegeven, is het ook goed om ons aan elkaar aan te bieden. Hier ben ik. Immers, zoals in dat lied van Richard Gillard staat (vertaling van Rikkert Zuiderveld):
“Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.”

Laat dit dan het gebed van Biddag 2017 zijn.