1001004007581796

Filippenzen – ALTIJD DICHT BIJ CHRISTUS

7,50

  1. Inleiding Filippenzen 1:1-11
  2. Vreemd missionair Filippenzen 1:12-19
  3. Kiezen voor het leven Filippenzen 1:20-26
  4. Christus in de gemeente Filippenzen 1:27-2:30
  5. Alles prijsgeven Filippenzen 3:1-4:1
  6. Concrete hulp Filippenzen 4:2-23

Ds. Rutger Heij  Tweede druk

LET WEL: Dit boekje is in de boekhandel uitverkocht. U krijgt
dan ook bij het bestellen een print-exemplaar toegezonden.

Productbeschrijving

De gemeente van Filippi bestaat, zo concludeert de auteur aan de hand van Handelingen 16, al zo’n tien jaar en heeft al ‘opzieners en dienaren’. De vermelding van deze verwijzing naar Handelingen is bedoeld om erop te wijzen dat de auteur vanuit dit bijbelboek veel aandacht heeft voor de tijd en de omstandigheden die de achtergrond vormen van deze brief. Een aanvulling die sterk bijdraagt aan het inzicht in de brief.

Paulus schrijft de brief vanuit de gevangenis en dat bepaalt deels de keuze van zijn onderwerpen. Eén voorbeeld: veel aandacht krijgt in hoofdstuk 2, onder de titel ‘Vreemd missionair’, de ogenschijnlijke onmacht van Paulus als gevangene, de moed die de gemeente daaruit put en de verkondiging van de Christus uit afgunst en rivaliteit door de tegenstanders. Kern van dit hoofdstuk: het evangelie heeft een eigen kracht… en keert niet leeg terug (Jes. 55:11). Een bemoedigend hoofdstuk voor allen die zich betrokken voelen bij evangelisatie.
Andere onderwerpen zijn onder andere: gebonden in gebed en voorbede; Christus in de gemeente; bereidheid om offers voor Christus te brengen; wat versta je onder eensgezindheid?

Uit de brief blijkt dat Paulus kennelijk een heel intieme relatie met de gemeente van Filippi had. Mede daardoor is er wel een aantal zaken dat uit de tekst moeilijk te verklaren valt. (Wat bij de gemeente bekend werd verondersteld wordt voor ons niet vermeld.) Toch tracht de ds. Heij steeds een plausibele verklaring te vinden.

Naast een vlotte schrijfstijl brengen het gebruik van hedendaagse vergelijkingsbeelden en een geromantiseerde weergave van het schriftgedeelte, aan het eind van ieder hoofdstuk, de besproken situaties dichterbij.
Er is heel veel aandacht besteed aan de persoonlijke en de groepsverwerking van de geboden stof. Daarvoor heeft ds. Heij ieder hoofdstuk eerst aangeboden aan en besproken met een lokale bijbelstudiegroep.
De structuur per hoofdstuk is als volgt: met enkele algemene vragen wordt het hoofdstuk ingeleid. Vervolgens komt het verzoek om het betreffende bijbelgedeelte te lezen en voordat je aan het bestuderen van de exegese begint, voor jezelf de vragen te beantwoorden, en vast te stellen wat de betekenis van de tekst is en hoe dat landt in eigen leven. Daarna wordt iedere alinea tekstverklaring afgesloten met besprekingsvragen, worden gebedspunten aangereikt, werkvormen voor groepsbespreking, en ter overdenking parallelle teksten uit andere schriftgedeelten.

Extra informatie

Gewicht 160 g