13

Gemeenteschets #13 – Zondagsheiliging

4,50

Productbeschrijving

Zondagsheiliging

door: ds. P.L. Voorberg
Gemeenteschets: 13

Over het onderwerp ‘Zondagsheiliging’ valt veel te zeggen! We komen er allemaal mee in aanraking. In onze tijd wordt continuarbeid steeds meer ingevoerd. We hebben te maken met koopzondagen. Wat kun je verstaan onder ‘werken der noodzakelijkheid’? Is het sabbatsgebod veranderd toen de christelijke kerk de rustdag op zondag ging vieren? 

We vragen ons af: wat is de bedoeling van het vierde gebod? Hoe wil de Here dat we Hem daarin dienen?

Ds. P.L. Voorberg heeft het onderwerp voor u uitgediept en geeft veel stof tot bespreking en discussie. We hopen dat deze schets een aanzet is om meer helderheid en inzicht te krijgen in deze moeilijke materie.

Na de besluiten van Generale Synode van Amersfoort 2005 t.a.v. de zondag is deze schets herzien. Tegelijk zijn de bijbelteksten gezet in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

Als u bent ingelogd kunt de u gemeenteschets hieronder downloaden

 

Extra informatie

Gewicht 190 g