17

Gemeenteschets #17 – Schuldig en toch vrijgesproken!

4,50

Productbeschrijving

Schuldig en toch vrijgesproken!

Door: Marja Zwikstra-de Weger
Gemeenteschets: 17

Herziene uitgave juni 2011

De schets voor jongeren van 12-16 jaar zet jongeren op een praktische manier aan het werk met de betekenis van zonde en vergeving. Dit wordt daarna uitgewerkt aan de hand van Psalm 130. We moeten ook zelf (leren) vergeven. Kunnen we dat altijd?

In de schets voor jongeren 16+ komen verschillende woorden voor het begrip ‘zonde’ aan de orde. Ze zijn bijvoorbeeld in Psalm 32 te herkennen. Waarom-vragen over het kwaad worden gesteld. In Efeziërs 2 is genade een belangrijk woord. We zijn tegelijk rechtvaardig én zondaar, en in dit leven zullen we nooit boven de zonde uitkomen.
Is het werkelijk zo dat we van nature God en onze naaste haten, dat we niet in staat zijn tot enig goed, maar geneigd tot alle kwaad? De schets voor volwassenen begint daarmee en gaat over in het ‘in zonde ontvangen en geboren zijn’. Psalm 51 en Romeinen 5 staan hierbij centraal. Vraagt God het altijd van ons dat we ook elkaar vergeven? Komt God bij het laatste oordeel terug op zonden?

Een prachtige schets, die ertoe kan bijdragen dat we steeds meer ontdekken wie Christus voor ons is!

Als u bent ingelogd kunt de u gemeenteschets hieronder downloaden

 

Extra informatie

Gewicht 190 g