21

Gemeenteschets #21 – Liefdedienst m/v

4,50

Productbeschrijving

Liefdedienst m/v

Man en vrouw in het huwelijk en in de kerk

Door: ds. J.J. Schreuder
Gemeenteschets: 21

In onze samenleving zijn mannen en vrouwen gelijk. In bijna alle beroepen werken net zo goed vrouwen als mannen. Vrouwen gaan ook studeren, en krijgen vaak leidinggevende posities. Wat betekent die gelijkheid voor de onderlinge relatie in het huwelijk en de rol van vrouwen in de kerk? 

Het gesprek hierover raakt ons.
We kunnen moeite ervaren met bijbelteksten over gezag, hoofd-zijn en onderdanigheid, want ze sporen niet met onze belevingswereld.
Maar het kan ook zijn dat we de veranderingen in de samenleving als een gevaar zien. Wordt het gezag van Gods Woord steeds minder erkend?
Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren met de hulp van Gods Geest. Om samen te begrijpen wat de Bijbel zegt en hoe we dat vandaag op een verantwoorde manier in praktijk kunnen brengen.

Deze gemeenteschets bestaat uit vier bijbelstudies. Eén voor de leeftijd van 12 tot 16, één voor 16 en ouder, en twee voor volwassenen. Er wordt niet geprobeerd antwoord te geven op alle vragen, het zwaartepunt ligt op de bijbelse onderbouwing. Van daaruit kunnen in de bespreking praktische consequenties worden getrokken.

Als u bent ingelogd kunt de u gemeenteschets hieronder downloaden

 

Extra informatie

Gewicht 190 g