Hosea

Hosea

7,50

 

 

Hosea was één van de eerste kleine profeten (samen met Amos en Micha). De profetie van Hosea richt zich vooral op het noordelijke tienstammenrijk. Zijn optreden begon in een tijd van voorspoed. Maar deze voorspoed leidde niet tot een groter vertrouwen op de HERE, maar veel meer tot goddeloosheid en misbruik van macht en voorrechten. En daar richt Hosea zich natuurlijk op. Hij spreekt Israël aan op zijn ontrouw tegenover God. Verschillende uitspraken van Hosea geven een verband weer tussen het huwelijk en Gods relatie met zijn volk.

Als je het boek van de profeet Hosea doorneemt, valt je op hoe groot Gods geduld is. Ondanks de zonden van het volk blijft de HERE bezig het naar zich toe te trekken. Dat is geen verdienste van het volk, maar genade van God. Natuurlijk, er zijn grenzen! En God komt dan ook op zijn tijd met het oordeel. Maar zijn zoekende liefde blijf je proeven. Aan vormendienst alleen heeft de God van het verbond geen behoefte. Hij vraagt wederliefde.

De onderwerpen:

‘Hosea, profeet van Gods liefde’ (Hosea 1)

‘God zoekt oprechte bekering’ (Hosea 5:8-6:11)

‘Waar zoek je hulp?’ (Hosea 7)

Over de auteur:

Ds. H.J. Messelink (1953) is predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

LET WEL: Dit boekje is in de boekhandel uitverkocht. U krijgt
dan ook bij het bestellen een print-exemplaar toegezonden.

 

Extra informatie

Gewicht 160 g