Staat vast

Schetsen – Staat vast in de waarachtige genade Gods

7,50

Schetsen over de brieven van Petrus
Uitgegeven door de Ned. Bond van
Gereformeerde Jeugdverenigingen

LET WEL: Dit boekje is in de boekhandel uitverkocht. U krijgt
dan ook bij het bestellen een print-exemplaar toegezonden.Extra informatie

Gewicht 160 g