kerkgeschiedenis

Zendingsreizen

november / december 2017 jaargang 71, nr. 6   Zendingsreizen Katrien Janssens-Salomons BIJBELSTUDIE – De kracht van God Alko Driest Lucas wil in het boek Handelingen laten zien dat de kracht van God zich openbaart. Hij schakelt Paulus in om de naam van Christus uit te
Lees meer

Tijdsbesteding

mei / juni 2017 jaargang 71, nr. 3     Tijdsdruk Katrien Janssens-Salomons   BIJBELSTUDIE – Kerk in beweging Jan Kuiper Kerk zijn in de 21e eeuw en ons leven geven en toewijden aan Gods eer. Dat willen we. Maar de wereld om ons heen verandert en wij
Lees meer

Pasen

januari / februari 2016 jaargang 70, nr. 1 Op weg naar Pasen Katrien Janssens-Salomons BIJBELSTUDIE – Met Pasen zet God de klok vooruit Peter Trimp Pasen: een nieuwe tijd begint! Wat merken we er van? Lijden en dood trekken zich immers niets aan van Pasen. Wij zitten nog
Lees meer