WegWijs – Jaargang 54 – 2000

Filemon

januari 2000 jargang 54, nr. 1 OP WEG – Kringen A.G. van Dijk-Buffinga Bij een kring zijn een aantal vrouwenverenigingen uit gemeenten binnen een bepaalde regio aangesloten. Een of twee keer per jaar hebben ze samen een vergadering over een aansprekend onderwerp. Hoe
Lees meer

Wil God dat alle mensen behouden worden?

februari 2000 jaargang 54, nr. 2   OP WEG – De vreze des HEREN is het begin der wijsheid. A.G. van Dijk-Buffinga Vroeger had je van die wandbordjes met bijbelteksten. De in dit artikel aangehaalde tekst is een bekende. Onze eerbied voor de HERE is voorwaarde voor een
Lees meer

De Psalmen

maart 2000 jaargang 54, nr. 3   OP WEG – Memo A.G. van Dijk-Buffinga Artikel ter voorbereiding op de algemene vergadering van de bond op zaterdag 8 april 2000 te Amersfoort. De agenda van die vergadering en het voorstellen van nieuwe bestuurskandidaten vallen hier ook
Lees meer

Een christen heeft invloed

april 2000 jaargang 54, nr. 4   OP WEG – Je moet erin geloven A.G. van Dijk-Buffinga Vooruitkijk op het thema ?Een christen heeft invloed?. Hoe kijken we zelf aan tegen onze plaats in de maatschappij? WOORDWIJS – Invloed door goed te doen J. Ophoff De
Lees meer

Werken met gaven

mei 2000 jaargang 54, nr. 5   OP WEG – Waar je schat is, daar zal je hart zijn A.G. van Dijk-Buffinga Op 8 april is de jaarlijkse algemene vergadering geweest in Amersfoort. In het openingswoord van de voorzitter kwam het belang van bijbelstudie naar voren, en de rol
Lees meer

De natuur als boek van God

augustus / september 2000 jaargang 54, nr. 8 / 9 OP WEG – Afscheid van een raddraaier. H.S. Nederveen-van Veelen Op de bondsdag van 19 mei jl. is afscheid genomen van de bondspresidente, mevr. Van Dijk. Ze was een flink aantal jaren lid van het bestuur en ook lid van de
Lees meer

Zelfbeproeving

oktober 2000 jaargang 54, nr. 10 OP WEG – De uitdaging Peter Alderliesten Ons leven is een uitdaging. Ook voor christenen, die weten dat ze niets hoeven te verdienen. Ze hebben wel veel te verliezen. Paulus vraagt van ons alert te blijven en vol te houden. Bijbelstudie is
Lees meer

Verbond en individu

december 2000 jaargang 54, nr. 12   OP WEG – Moet de wissel om? Peter Alderliesten In de loop van de jaren zijn er heel wat besluiten in het besluitenboek van het bondsbestuur opgeslagen. Daarin is een stukje historie te zien. Na de fusie die een paar jaar geleden
Lees meer

Christen en socialisme

november 2000 jaargang 54, nr. 11 OP WEG – Surfen. Peter Alderliesten Surfen is een leuke sport, maar om het een beetje te kunnen bij stevige wind, moet je flink wat geoefend hebben. Oefening is voor veel dingen nuttig, bijvoorbeeld om iets te bereiken wat je graag wilt.
Lees meer