WegWijs – Jaargang 58 – 2004

Kerkverlating

januari 2004  jaargang 58, nr. 1 OP WEG – Startbekwaam Wilma van der Jagt Aan het begin van een nieuw jaar zijn we startbekwaam. Omdat we gaven van de Heilige Geest gekregen hebben. Wij zijn Gods medewerkers, medezorgverleners. Wij zijn bij de zorg voor de aarde betrokken,
Lees meer

Missionaire gemeente

februari 2004 jaargang 58, nr. 2 OP WEG – Horen, zien en … Wilma van der Jagt Als kerk mogen we een open houding naar buiten hebben. De kerk is er ter wille van de wereld. Om de liefde van God te laten zien. In praktische zaken en in de verkondiging van het Evangelie: in
Lees meer

Een wolk van getuigen

maart 2004 jaargang 58, nr. 3   OP WEG – El Salvador Wilma van der Jagt Een voetbalheld werd in Spanje ‘de redder’ genoemd. Als je leven om sport draait, kun je zo tegen iemand aankijken. Wie aan sportwedstrijden meedoet, heeft ervoor getraind en draagt gestroomlijnde
Lees meer

Het lijden van Christus

april 2004 jaargang 58, nr. 4 OP WEG – De tandarts Wilma van der Jagt Een bezoekje aan de tandarts is niet prettig, maar je doet het uiteindelijk niet voor niets. Smart brengt op het moment zelf geen vreugde, die komt later. In Hebreeën 12:2 lees je iets dergelijks. De Here
Lees meer

Calvijn

mei 2004 jaargang 58, nr 5 OP WEG – Met je hoofd in de wolken Wilma van der Jagt Een preek over de waarde van hemelvaart kan zomaar een grappig beeld opleveren. Daarover doorgedacht mogen we erbij stilstaan dat ons Hoofd al in de hemel is. Calvijn bijvoorbeeld leerde ons
Lees meer

Wie volgt?

juni / juli 2004 jaargang 58, nr. 6 OP WEG – Vlekken Wilma van der Jagt Chocoladevlekken op een nieuw shirt. Afgekeurd om op de bondsdag te dragen. In de bewerking van het openingswoord van de bondsdag wordt dit beeld gebruikt om aan te geven hoe vol vlekken wij zitten. Maar door
Lees meer

Normen en waarden

augustus / september 2004 jaargang 58, nr. 7   OP WEG – De onderste steen Wilma van der Jagt Bouw een muur van normen, waarden en deugden. Trek de middenonderste steen, de belangrijkste eruit en de muur stort in. Aan de hand van dit beeld geeft de schrijfster aan dat de
Lees meer

De Nieuwe Bijbelvertaling

oktober 2004 jaarhgang 58, nr. 8   OP WEG – Verhuizen Wilma van der Jagt ‘Het woord van God wone rijkelijk in u’ Dit bijbelwoord doet denken aan wonen en verhuizen. Schrijfster vergelijkt het overstappen op een nieuwe bijbelvertaling met een verhuizing. Wie thuis is in de
Lees meer

Gods toorn en liefde

november / december 2004 jaargang 58, nr 9   OP WEG – De ark Wilma van der Jagt De geschiedenis van Noach vertelt ons het verhaal van de toorn van God. Hoe ernstig wordt die genomen, wanneer er allerlei speelmateriaal over de ark gemaakt wordt? Het is belangrijk om na te
Lees meer